2018. 01. 07.

Hirdetés: 2018. január 7.1. A tegnap befejeztük a hagyományos házszentelést. Köszönjük, hogy kellő tisztelettel és imádságos lélekkel fogadták a szentkeresztet. Hitvallást tettünk Jézus Krisztus mellett, és imádkoztunk, hogy Istennek tetszően tudjunk a családban élni.

2. Ma Urunk megkeresztelkedésének vasárnapja van, a karácsonyi idő zárása. Kezdődik az évközi idő.

3. A ¼1 órás szentmise után szentségimádást tartunk ¾5 óráig.

4. Pótházszentelést tartunk a hét folyamán, csak a plébánián jelezzék. Tel: 0266.311.726.

5. Hétköznap a szokásos miserend szerint végezzük a liturgiát. A diákoknak még tart a vakáció, ezért szünetel a plébániai hittanóra.

6. A ministráns gyermekek jövő vasárnap átvehetik a pontokra járó jutalmat.

7. A Krisztus világa januári száma kapható. Megismerhetjük benne a Szeplőtelen Fogantatás magyarországi jelenését, ami megelőzi a Lourdes-i jelenést.


8. Pénteken a Városházán 18 órakor Sógor Csaba európai parlamenti képviselő: A kisebbségvédelem új útjai a z Európai Unióban címmel tart előadást.

9. Vízkeresztkor meghirdetjük az év fontosabb ünnepeit.  
A farsang február 13-mal, húshagyó keddel zárul.

Február 14-én van Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete.

Április 1-je Húsvétvasárnap, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának napja.

Május 10.-én van Urunk dicsőséges mennybemenetele, Áldozócsütörtök.

Május 20-án van Pünkösd, a Szentlélek eljövetele.

Május 31-én Úrnapja, Krisztus Teste és Vére ünnepe.

December 2-án advent  1-ső vasárnapja, az új egyházi évkezdete.

December 25-én, kedden Jézus Krisztus születésének ünnepe, akinek legyen örök tisztelet és dicsőség mindörökké. Ámen.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése