2018. 01. 13.

Talán veled is megtörtént?



Milliók álma, vágya: egyszer majd a magam ura leszek! A 20. század elején a walesi herceg nagyban száguldozott az autójával. Megállt a mezőn, ahol földművesek dolgoztak. Szóba elegyedett velük. Ekkor az egyik földműves óva intette, hogy vigyázzon magára, mert könnyen kitörheti a nyakát. 
A herceg hetykén válaszolt: ez az én nyakam. 
Nem uram – felelte a földműves - a walesi herceg nyaka Angliáé. Szent Pál is hasonlót mond: Krisztusé vagytok, nem vagytok a magatoké. 

:-) 

Egy régi skót történet szerint a pap egy idősebb hívőjét kérdezte meg, hogy volt-e valamilyen Isten-élménye; megtapasztalta-e valamikor és valahogyan Isten közelségét?  
Az idős skót így válaszolt: - Van bizony! Én úgy jutottam el az üdvösségre, a kereszténységre, hogy én is megtettem a magamét és Isten is megtette a magáét.  
Az idős skót meg is magyarázta ezt: 
„Én futottam az Isten elől, Ő meg futott énutánam. Aztán utolért…”

Találkozóra jövünk vasárnapról vasárnapra, mert életünk Istené, s Vele legbiztosabban Egyházában találkozhatunk. 
Ha megszólít a szent liturgiában, szívleld meg tanítását és hittel indulj megtételére.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése