2018. 01. 30.

Krisztus világa 2018. február - SzemleFigyelemre méltó – Hírek a világegyház életéből. Röviden az orvosból lett párizsi érsekről, a nagyböjti gyakorlatokról, Ferenc pápa intelme a pedagógusokhoz és a lengyelek kötődése a katolicizmushoz. – Összeállította dr. László Rezső. (2. oldal)
Fele farsang s fele böjt – címmel február életszerűségéről ír a főszerkesztő. „Az időjárás mellett e rövid hónap ünnep- és míves napjai színesek, mert vidámsággal s komolysággal telítettek, ugyanis fele farsang, s fele böjt.” Mindezt Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe alapozza meg, amikor a szentelt gyertyát haza visszük “kifejezzük, hogy Krisztus világosságában akarunk járni-kelni.” A népi időjóslás mellett Jégtörő Mátyás is szerepet kap. Ekkor is a teremtett világ jeleiből olvasunk. Megdöbbentő, mikor a materiális világ kutatói, a racionalitás emberei mégiscsak eljutnak az anyagon túli, sokkal “finomabb szintű” dimenziók világába is, és a sejtek, idegpályák és egyéb biológiai dolgok mellett, Istenről kezdenek el beszélni. Így nyilatkozott Freund Tamás világhírű agykutató, akadémikus a lélekről, az agyról, az ateizmusról és az evolúcióról. Rámutat, hogy a tudomány és a hitünk összeegyeztethető, sőt egymást kiegészítő. (3. oldal)
Szeretetláng I. A Szeretetláng engesztelő imamozgalom. Elindítója és a lelki napló írója Kindelmann Károlyné (szül. Szántó Erzsébet) harmadrendi karmelita, hatgyermekes családanya. 1946-ban özvegyen maradt 6 kiskorú gyermekével. Kitartó küzdelem, vasöntői munka vállalása árán tudta családját fenntartani, gyermekeit felnevelni és elrendezni. Mindezzel a jó Isten készítette elő küldetésére, amely 1961-ben kezdődött a közlésekkel. A közlések nagy részét naplójába írta le, olykor csak az égiek többszöri sürgetésére. A Szűzanya mondja: „A Szeretetlángom maga Jézus Krisztus.” (1962. aug. 31.) A kegyelmi életben a Szent Szív túlcsordultságát jelenti, ama hő vágyat, hogy szeretetét velünk közölje, reánk árassza. Célja, hogy megvakítsa és tehetetlenné tegye a Sátánt. Ez azt jelenti, hogy a Gonosz támadóképessége mintegy megbénul e láng fényétől, tehát tehetetlenné, ártalmatlanná válik számunkra. Itt nem testi szemről van szó, ahhoz hasonló, amikor fénycsóva szemedbe süt és te nem látsz semmit. Ugyanakkor felismerhetjük mindenben a Gonosz mesterkedését. Napjainkban szellemi harcára kaptuk a segítséget - írja Darvas-Kozma József  a 4-5. oldalon.
Nők vagy férfiak az angyalok? A karácsonyi pásztorjátékok angyal szerepei kapcsán, dr. Oláh Zoltán tisztázza az angyal fogalmat és kimutatja, hogy a 14. század művészetében találkozunk először női angyalokkal. Viszont az angyalok nemek felettiek. (6. oldal)
Ég és Föld között Istennel – címen Bakó Mária Hajnalka jelentkezik szerkesztőségünk felkérésére. Most Szent Kamill és Szent Pio életével kapcsolatosan törhetjük fejünket. (7. old.)
Felvidéki értéktár 2. – Felső-Magyarország vagy Felföld a történelmi Magyar Királyság északi területének neve a 19. Századig, amikortól e neveket fokozatosan kiszorította a Felvidék elnevezés. Kiemelkedő történelmi múlttal és személyiségekkel rendelkezik, akik közül egy csokornyi hires felvidéki magyar előttt tisztelgünk Sárközi Sándor atya jóvoltából. (8-9. oldal)
Nihil sine Deo – Isten nélkül semmit – Datki Szabolcs újságíró önvallomása. Az újságíró 2017 kora tavaszán súlyos motorbalesetet szenvedett, a kritikus sérülések mellé jelentős anyagi károkat is elkönyvelhetett, elvesztette munkáját, családja is ráment. Jelenleg rehabilitálódik, hite a baleset óta rendíthetetlen. “És ha lejött oda értem, akkor nekem innentől csak annyit kell tennem, hogy nélküle: semmit!” (10-11. oldal)
Fogadd be Isten ragyogását – Péter Júlia írása a Szilveszter esti hálaadásról, az ismerősüknél töltött éjszakáról, a gyerekek kedvéért végig nézett tűzijátékról, s ennek kapcsán tartott újévi vizsgálódásáról szól. Végül kérdéseket intéz házastársakhoz és fiatalokhoz. (11-12. oldal)
Hol lakik a legidősebb tündér   Újabb kalandok a Mese Birodalmában 5. Mese és feladatok Katócától. (12-13. oldal)
A cserkészek Isten országát hozzák le a földre – Dr. Kerekes László plébános, csapatparancsnok sorozata. Elsőként bemutatja a cserkészet megalapítója, Bi-Pi életét. (14. oldal)
Bibliai logók – Balog István derítő grafikái. A keresztrejtvényben – Babits két sora szunnyad. Készítette: Korodi Zoltán. Megismerjük a decemberi szám megfejtőit; nyerteseinket. 
A hátlapon Márai Sándor: Halotti beszéd – című verse.
KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése