2018. 07. 13.

Az Igazságot ki kell mondani


A. Cressy Morrison, a New York-i Tudományos Akadémia volt elnöke bizonyítja: 2. Az élet találékonysága, az ahogy célját be tudja tölteni, szintén a mindent átható Értelem (Isten) biztos jele. Hogy mi az élet lényege, nem tudta még eddig megfejteni az ember. Az életnek nincs se súlya, se kiterjedése. Csak ereje van. A növekedő gyökér elrepeszti a sziklát. Az élet legyőzte a földet, vizet és levegőt, uralma alá hajtotta az elemeket, és arra kényszerítette őket,hogy akarata szerint változzanak és alakuljanak. Az élet szobrász. Formálja az élő lényeket. Festő, megrajzolja minden levélke alakját, megfest, kiszínez minden virágot. Muzsikus, tőle tanulnak énekelni a madárkák, zümmögni a bogarak. Csodálatos vegyész az élet. Különleges ízeket ad minden gyümölcsnek, fűszernek, illatot ad a virágoknak, fává és cukorrá változtatja az oxigént és szénhidrátot, és ezzel oxigént termel, hogy az állatok megfelelő levegőhöz jussanak.  Nézzük a protoplazmának egy majdnem láthatatlan cseppjét. Ez az átlátszó, kocsonyás csepp mozog, erőt merit a napból. Ez a sejt, ez az átlátszó, ködszerű cseppecske magába foglalja az élet csiráját, és hatalmában áll ezt az erőt kicsinek és nagynak tovább adni. Ez a csepp erősebb a föld egész állat- és növényvilágánál, mert ő minden élet forrása. A természet nem teremt életet. Tűztől felhólyagzott sziklák és sótlan tengerek erre soha nem képesek. Mi hozta hát létre a földön az életet?”
Az élet szerzője és fenntartója maga az Élet! Ő nem más, mint az igaz és jó, a szerető és irgalmas Isten. Ő az, aki küldi népe tanítására a prófétákat, és általuk megmutatja igazsága fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. 
Ilyen próféta volt Ámosz, akit a királyi szentélyből és a királyság templomából utasít ki Amacja, az uralkodó oltalma alatt álló öntelt főpap. (Ám 7,12-15) Ámosz pedig válaszolt: „Azt mondta nekem az Úr: »Menj, prófétálj népemnek, Izraelnek!«” Menj, szólalj meg, és ha nem tetszik szólásod valakinek vagy valakiknek, a létező problémákat akkor se hallgasd el, mondd ki bátran az igazat, ez a feladatod. 
A keresztényt kiválasztottsága és prófétai küldetése is erre sarkallja. (Ef 1,3-14) Mert Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden mennyei áldásával – megáldott minket Krisztus által. Őbenne választott ki még a világ teremtése előtt, Őbenne nyertük el vére árán a megváltást, bűneink bocsánatát és az örökséget. Kiválasztottságunkból következik az istenszolgálat és dicsőítés feladata. S Lelke által bizonyosságot ad, hogy építsük Isten országát. 
Jézus egyszerűséget és függetlenséget kér az Igazság hirdetőitől. (Mk 6,7-13) 
Tanácsát milliók követték, köztük a tudós Cressy Morrison és Márton Áron püspök is. Elutasítottak mindent, ami nem volt igaz vagy ami a keresztény névvel ellenkezett. Így lettek Krisztus méltó tanúi.

„Ő a foglalója örökségünknek, hogy teljesen megváltva övéi legyünk.” (Ef 1,14)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése