2018. 07. 07.

Vegyük tudomásul


A. Cressy Morrison írta: „Darwin óta csodálatos tudományos eredményeket értünk el, de ezek az eredmények arra késztetnek bennünket, hogy a tudás alázatával vegyük tudomásul egyre jobban, mindenben Isten jelenlétét.” Majd így folytatta: „A bizonyítékok, amelyek a tudóst szükségképpen hívővé teszik. 1. Megdönthetetlen matematikai törvények igazolják, hogy a világot egy nagy szerkesztő intelligencia tervezte és tartja üzemben. Tegyük fel, hogy tíz, sorszámmal ellátott pénzdarabot teszünk a zsebünkbe, és ott alaposan összerázzuk. Próbáljuk most sorrendben kihúzni a filléreket zsebünkből. De úgy, hogy amikor egyet-egyet kihúztunk, azt megnézés után rögtön visszatesszük. Mikor az elsőt kihúzzuk, a valószínűség, hogy az egyes sorszámot húzzuk ki, egy aránya a tízhez. De ha arról van szó, hogy először kihúzzuk az egyest, és utána rögtön a kettest, akkor a valószínűség már csak egy a százhoz. Háromnál az arány már egy az ezerhez. Hogy egymásután húzzuk ki az egyest, kettest, egészen a tízig, egészen fantasztikusan kicsi a valószínűség, mindössze egy a milliárdhoz.” 

„Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz” - Római szerződés 1957. III.25.

A második világháborút követően, a Szovjetunió leigázta országokban az ateista, materialista eszmét terjesztette. Legnagyobb akadályát a kereszténységben látta, ezért tűzzel-vassal üldözte. A szenvedő keresztények tudták, hogy az Úristen közvetlenül nem fog beavatkozni a világ eseményeibe, de küld, mint Ezekiel korában is, a babiloni fogság idején figyelmeztetőket, prófétákat. (Ez 2,2-4) Szent Pál is tudomásul vette, hogy elmúlni nem akaró bajai ellenére vele van az Úr ereje. (2Kor 2,12,7-10) És támasztott az Úr prófétákat. „Az európai földrész egyesítésének legfőbb előmozdítói olyan férfiak voltak, akiket mély keresztény hit hatott át: Adenauer, De Gasperi és Schuman. Hogyan is becsülhetnénk alá azt a tényt, hogy 1951-ben, mielőtt megkezdődtek volna a kényes kérdéseket érintő tárgyalások, egy Rajna-parti bencés kolostorban találkoztak, hogy elmélkedjenek és imádkozzanak?” (Szent II. János Pál) Adenauer sürgette: „minden nemzetben hozzanak létre keresztény pártokat, amelyek hassák át keresztény lelkülettel a politikai, gazdasági és társadalmi életet, valamint teremtsenek minden állampolgár számára keresztény létfeltételeket, szem előtt tartva a keresztény etikát”. Földrészünk egyesítésének terve, első konkrét lépése 1951-ben, az Európai Szén- és Acélközösség, a mai Európai Unió előde létrehozása volt. Az EU-t olyannak képzelték el, amelynek alapköve a demokrácia, a nemzetek közötti kapcsolatok egyenlősége. Ez pedig a keresztény tanításból fakad. Ma a büsszelliták nem akarja megérteni, mint a názáretiek Jézus szavát. (Mk 6,1-6) A hívő keresztény hallgat az Úr küldöttére és Isten kezébe teszi a jövőjét.

„Szemünk az Úrra tekint, amíg csak meg nem könyörül rajtunk.” Zsolt 122,2.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése