2018. 07. 03.

Krisztus világa 2018. július-augusztus, Szemle


„Ér öröm Erzsébet Mátyás anyja Kolozsvárt”  Imets Fülöp Jákó kanonok, igazgató mnemonikai soraival indul a vezércikk. Mátyás király születése 575. és királlyá választásának 560. évfordulójára emlékezünk. Mit üzen nekünk? László bátyjánál 12 évvel kisebb Mátyás neveléséről elsősorban édesanyja gondoskodott. A felcseperedő ifjú neveltetésében Hunyadi János már aktívan részt vett. Külföldi útjain megfigyelve a művelt nagyúri családok életét, ennek megfelelő korabeli ismereteket akart adni fiainak. Amit a fiatal Mátyás látott és tapasztalt az édesapja udvarában, azt folytatta és valósította meg a kancelláriában is. A történelem vastörvénye, hogy a nemzeti veszély idején a nép legfontosabb kötelessége az apák hitének megőrzése és továbbadása. ... „Mi dolgunk a világon?” – költői kérdés nekünk is szól Mátyás király-emlékévében, hogy a nyári szabadságolás, rokonlátogatás, zarándoklás és kirándulás mind-mind áldássá legyenek...
Az idők sodrában  – A legtöbb fiatal a nyár elején elindul szerencsét próbálni, világot látni. Bács Béla János a legkisebb fiúról írt önvallomása (mindannyiunk vallomása), aki elindul, s a különböző hívó szavak, ha nem csengenek eléggé hitelesen, akkor ismételten az újat keresi. Hét évig vándorolt, s ott maradt, ahol szükség volt rá. Hét év után elbúcsúzott és hazafelé vette útját. Otthon valami különös, csodás zamattal keveredett a viszontlátás könnyfakasztó öröme. Látta az örökséget és amire épített. Fészekrakásról, szárnyalásról, hitelességről és felelősségről elmélkedett egész éjszaka. Reggel édesanyja elé állt és azt mondta: döntöttem… (3. oldal)
Római polgár vagyok  – dr. Oláh Zoltán a népek apostolának jeruzsálemi elfogatását és Rómában véget érő fogságát mutatja be. Egy köztes epizód, amikor Klaudiusz Liziász tribunusnak csalódást okozott kijelentésével: “civis romanus sum.” Ezen az olvasó is meglepődhet. Miért volt elég Pál apostol kijelentése, hogy a birodalom képviselője elfogadja állítását? – ezt megtudhatjuk, ha a képekkel illusztrált cikket elolvassuk. (4-5. oldal)
Ég és Föld között Istennel – Szent Kinga életét dióhéjban ismerteti, s a vele kapcsolatos öt kérdést készítette dr. Bakó Mária Hajnalka.   Oltárgyertyák – Robert Vorholt elmélkedését fordította Bács Béla-János. (6. oldal)
Egymás megbecsüléséről  András István teológiai tanár Szent István király Intelmei alapján filozofikusan ír az emberi szabadságról, hogy jó szabadságolásunk legyen. (7. oldal)
Jézus szeretete – tanúságtétel a felszabadulásról, és Mit tenne Jézus nemcsak egy jó cím instagramos képekhez, hanem minden helyzetben segítőnk lehet Őhozzá hasonulni. (8. oldal)
Vajdasági Értéktár 3. – A szecessziós Szabadka lakósainak száma 97 910, a környező területekkel együtt megközelíti a 150 000 főt. A település múltját, a szecessziós stílusban épült Nemzeti Kaszinót, a városi Gimnáziumot, Városházát, Zsinagógát és az építők meg tanárok életéről számol be Sárközi Sándor piarista. (9-11. oldal)
Nyári tarka-barka – Határesetek valóban határesetek Franciaországban és Svájcban. Voltaire és a betyárok csiki-csukijáról. Férjem vagy uram? Gyermekszáj, Farkasindulat és Állati rekordok cím alatt érdekes ismereteket talál az olvasó. Összeállította: dr. Darvas-Kozma József. (12-13.o.)
Nyár a családunkbanSzülőként sokan felteszik a kérdést: mit csináljunk a nyári szünetben, ami mind a szülő, mind a gyerekek számára üdítő és hasznos időtöltés lehet? – És válaszol, ötleteket ad Koncz Mária-Magdolna tanárnő. Szó van az Otthoni nyaralásról, képernyőzésről, családi közös nyaralásról, táborozásról, és ott vannak az inspirációs ötletek. (14-15. oldal)
Autóverseny és istenhit a katolikus Hamilton vallomása, Tudtad-e? a kezdeti autóversenyekről,  Misére szeretnénk menni! VB-ről Összeállította: Balázs Tünde. (16. oldal)
Mese a szivárványról Hogyan került a szivárvány az égre? Elmesélte és a feladatot is készítette, Katóca. Margaréta – Kányádi Sándor emlékére. (17. oldal)
A sivatagi atyák bölcs humorából – derűs oldalunkra is érvényes: “Nem az táplál bennünket, amit megeszünk, hanem amit megemésztünk.” (18. oldal)
Keresztrejtvény - A csodás kenyérszaporítás után Jézus eucharisztikus beszédének (Jn 6) egy fontos mondata rejlik. Készítette: Korodi Zoltán. Megismerjük a júniusi szám megfejtőit; nyertesünket, támogatónkat. CSIT Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó aug. 14-18.
KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése