2017. 05. 13.

+ Ft. Msgr. Szirmai Béla

Életének 93., papságának 67. évében, május 8-án Ft. Msgr. Szirmai Béla pápai káplán, tiszteletbeli kanonok, nyugalmazott plébános visszaadta lelkét Teremtőjének.


A Jó Pásztor nyomába szegődve, Csíkszentmártonban 1950–1951, Szászrégenben 1951–1966 között segédlelkészként; Szászrégenben 1966 és 1979, illetve Tűrben 1979 és 1983 között plébánosként, majd 1983-tól a brassó-bolonyai plébánián nyugalmazott lelkipásztorként szolgálta Istent és a rábízott híveket.
A rendíthetetlen hit és az Egyházához fűződő hűség, szolgálat jellemezte életét. A keresztény hitet a híveknek átadva, isteni Mesterét követve, igazi papként élte életét a Máté evangéliumából vett jelmondata szerint: „Igen, Atyám!” (Mt 11,26).
A lelke üdvéért bemutatandó szentmise és temetési szertartása május 11-én, csütörtökön volt a brassó-bolonyai plébániatemplomban; földi maradványait a postaréti római katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra.

Lelkipásztori munkája mellett szabadidejét az erdélyi főegyházmegye múltjának kutatása, papi névtár összeállítása, és a latin nyelvű kéziratok feldolgozása és fordítása mellett, ha úgy kívánta a média világa, akkor a romániai magyar sajtóban írásaival a megtámadott katolikus egyházat védte.
Hűséges munkatársa volt a Keresztény Szónak, Vasárnapnak, Krisztus világossága és a Krisztus világa erdélyi katolikus lapoknak.

Az örök Igazság szolgálatában eltelt  áldozatos élete kapja meg a méltó jutalmat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése