2017. 05. 02.

Krisztus világa 2017. Május - SzemleKrisztus leveleként A liturgiában is lelki tavasz van, bontakozik az új élet. Amint a teremtett világban a nap melege az alvó növényvilágot felébreszti és pompás színekbe öltözteti, úgy a feltámadt Üdvözítő ajándéka, a Szentlélek kegyelme is kipattantja a lélekcsírákat, és kibontakozik az istengyermeki élet. Alig hogy megünnepeltük a húsvétot, máris a Szentlélek kiáradására készülünk, főpásztoraink el is indultak bérmakörútjaikra. 
Pünkösdvasárnap egyházközségünkben az évi bérmálást tartjuk. Közel százan készülnek arra, hogy a bérmálás szentségét felvegyék. Az első kérdés, amit mindenkinek fel kell tennie: Miért akarok bérmálkozni? Miért van szükségem a bérmálásra, és ez milyen változást idéz elő? (2. oldal)
Hol állok én? Visszapillantás a húsvétra és annak fényében tekinti társadalmunkat Küsmödi Csongor-Ignác, III. éves kispap. A család meghatározó szerepe mellett, rámutat arra, hogy a húsvéti idő jó alkalom sok irányú kapcsolataink kiépítésében, amit majd megerősít a Szentlélek. (3. oldal)
A bérmálás szertartása Egyházmegyénkben a bérmálás kiszolgáltatása ünnepélyesen történik a bérmakörút keretében. A Főpásztor öt évenként járja be az egyházmegye minden plébániáját, hogy kiszolgáltassa a bérmálás szentségét. A bérmálás az egész egyházközség ünnepe. A felnőttek számára jó alkalom a bérmálásban kapott kegyelmek megújítására, az egyházközség számára pedig püspöki vizitáció, amikor a püspök számba veszi az egyházközség lelki és anyagi helyzetét. Hogy bekapcsolódhassunk, olvassuk el a szertartás rendjét a 4. oldalon.
Szent László-év 8. A Szent István halálát követő évtizedekben történt belháborúk, pogánylázadások miatt a közbiztonság fellazult, s a keresztény erkölcsök is. Szent László megerősítette a Szent István-i alapokat és erős kézzel fékezte meg a bűnözést, a törvénytelenséget. A mélyen vallásos király az egyházat bőkezűen támogatta. Négy bencés szerzetes központot alapít. Ő alapítja 1091-ben a zágrábi püspökséget és Esztergom alá rendeli, a bihari püspökség székhelyét pedig áthelyezi Váradra. 1092. május 20-án Szabolcs várában zsinatot tartott az ország főpapjai, apátjai és világi előkelői részvételével, az egész papság és a nép tanúskodása mellett - ismerteti dr. Darvas-Kozma József. (5. oldal)
Májusi vecsernyék – Gyermekkorában és a kórházi munkája során megtapasztaltakról ír dr. Bakó Mária Hajnalka. (6. oldal)
A csíksomlyói pünkösdi búcsú – a csíksomlyói pünkösdi búcsújárás a székely értéktár kiemelkedő része címmel Sárközi Sándor piarista atya történelmi eseményeket óvatosan érintve mutatja be a nemzeti kegyhellyé vált Csíksomlyót. Oláh-Gál Elvira interjúja megszólaltatja Márk József atyát a csíksomlyói ferences rendház legidősebb lakóját.  (7-9. oldal)
Az emberiség megőrzői – Matthias Mühl  egy német politikus beszédével indítja gondolatát, melyben a különböző népek nőtagjainak az utolsó világégésben megélt szenvedéséről és kitartó erejéről szól. Szűz Mária sorsában máig visszatükröződik valami azon nők szenvedéséből, de erejéből is, akik „az emberiség megőrzői” úgy a múltban, mint a jelenben. Fordította Bács Béla János.
Játékos ismerkedés szentekkel – Szent Kingával, Szent Bernáttal, Szent II. János Pál pával, Rodriguez Szent Alfonzzal és Szent Theobalr remetével kapcsolatos kérdéseken törhetjük a fejünket. Összeállította Vitos Antal. (10. oldal)
Egy öreg motoros emlékirataiból címmel az április 22-24 között tartott Czestochowai motoros zarándoklatról számol be Tolnay Gábor. (11-12. oldal)
Mese a rókákról és a kacsákról – magyar népmesét választotta és a feladatokat gyerekek részére összeállította Lőrincz Éva Katalin. (13. oldal)
Derűs oldal – Hat kép és színes viccek orvosról, papról, legátusról, iskolásról, hölgyről, apácáról és rendőrről. (14. oldal)
Keresztrejtvény – két sorában Nagy Szent Vazul mondás rejtőzik. Készítette: Kórodi Zoltán. Megismerhetjük az áprilisi megfejtőket és a nyertest. (15. oldal)  
Istenem – József Attila játékos, szeretetet árasztó, baráti verse. (16. oldal).

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN:2558-8389.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése