2018. 04. 15.

Hirdetés: 2018. április 15.


1. Hétfőn-kedden-szerdán a Nőszövetségek és Oltáregyletek tavaszi konferenciája Kolozsváron.

2. Kedden kezdjük a Szent Antal kilencedet, az esti szentmisében elmélkedést tartunk.

3. A diákoknak plébániai hittanóra. Az elsőáldozásra készülőknek péntekem 3-4, és 4-5 óráig. A bérmálkozóknak pedig este 7-8 óráig.


4. Pénteken du. 6 órától keresztelői felkészítő.

5. Adójuk 2%-val segíthetik plébániánkat az Egyházközségi Apostol és a Krisztus világa lapok kiadásában. Űrlapok kaphatók a sekrestyében és a kegytárgyasnál.

6. A Krisztus világa folyóirat áprilisi száma kapható. Tartalmában gazdag, színes lap ára 1,50 lej.

7. Frigyesy Ágnes két könyve (Az Úr csodásan működik - Erdélyi nagy Tanúságtevők - Ferencz Béla Ervin OFM, Tőkés István, Bíró János Antal OFM című és Legyen meg a Te akaratod - Embermentés a Gulagon és Burg Kastl-ban) kapható (35+44 lej) a kegytárgyasnál.

Pál József-emlékkönyv is kapható. Ennek ára 20 lej.
8. Exc. és Ft. Tamás József segédpüspök úr pappászentelésének 50. évfordulója, hálaadó aranymisét mond a csíksomlyói kegytemplomban szombaton 11 órakor. 
Imádkozzunk minden jubilánsért.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése