2018. 04. 06.

Isten, áldd meg a magyart!


A magyar kormány felelősen védi nemzetünket. Az élet pártjára állt, mikor a személyek és családok szolgálatával megállította népünk pusztulását.
A fejlődő Magyarország erősít minket, támogat bennünket, hogy a Szent István-i értékeket őrizve tudjunk élni. Ez igazi népmentés.
Isten segítségével szavazzunk úgy, hogy itt a Kárpát-medencében továbbra is érezzük magunkat biztonságban,  és eredményesen tudjunk dolgozni a magyar nép felemelkedésén.
Imádkozzunk népünkért:

Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le. Tekints reánk, válságos időket élő népedre, és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét, és szolgáljuk javát.

Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a Te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.

Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért. Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.

Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.
Egyházi jóváhagyással: 18/2012. január 31.

 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése