2018. 04. 07.

Hirdetés: 2018. április 8.

1. Az isteni irgalmasság vasárnapja van. Ma teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételekkel. Részleges búcsú akkor nyerhető, ha a hívő az Irgalmas Jézushoz fordul imádságával. (Ezt a szentmise elején bejelentjük.) Szentségimádást tartunk ma ¼1-es szentmise után ¾5-ig, mint elsővasárnap.
2. Hétfőn Urunk születésének hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony kötelező ünnep. Szentmisét végzünk reggel ½7, 7 órakor, 11 és 19 órakor.
A Szent József kápolnában ½9 órakor és délután 16 órakor szentmise.
3. A diákoknak plébániai hittanóra. Az elsőáldozásra készülőknek péntekem 3-4, és 4-5 óráig. A bérmálkozóknak pedig este 7-8 óráig.
4. Szerdán jegyeskurzus du. 6 órától az altemplomban.
5. „Nemadomfel” együttes jótékonysági koncertje szerdán 18 órakor a Csíki Moziban. Szervezi a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete, céljuk kettős megajándékozni az érdeklődőket és adományokat kívánnak gyűjteni az Összefogás Háza – Központ a fogyatékkal élőkért építkezési munkálatok folytatásához. A belépőjegy ára 20 lej.
6. Szerdán az esti 7 órás mise után Frigyesy Ágnes két könyvének bemutatója (Az Úr csodásan működik - Erdélyi nagy Tanúságtevők - Ferencz Béla Ervin OFM, Tőkés István, Bíró János Antal OFM című és Legyen meg a Te akaratod - Embermentés a Gulagon és Burg Kastl-ban). Jelen lesz Böjte Csaba atya. Ezután Kegye János pánsípművész koncertjére kerül sor.
7. Pénteken du. 6 órától keresztelői felkészítő.
8. Adójuk 2%-val segíthetik plébániánkat az Egyházközségi Apostol és a Krisztus világa lapok kiadásában. Űrlapok kaphatók a sekrestyében és a kegytárgyasnál.
9. A Krisztus világa folyóirat áprilisi száma kapható. Tartalmában gazdag, színes lap ára 1,50 lej.
10. Pénteken 18 órakor a Városháza nagytermében Sebestyén Péter  a marosvásárhelyi Szent Imre plébánia vezetője: Erő az erőtlenségben címmel tart előadást. 
11. Népünk veszélyben van - Imádkozzunk:
Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.
Tekints reánk, válságos időket élő népedre  és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét és szolgáljuk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért. 
Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése