2018. 04. 28.

Krisztus világa 2018. május, Szemle


Imádságos szeretettel köszöntünk minden kedves Édesanyát! 
 
Lélekáradás... – Lelkem végigsuhan a májuson. Látom, már kiáradt a Lélek, megújult a föld színe, minden csupa élet. Napsütés és zöldellő táj, fehér virágba öltözött fák. Piros arcok, koszorús lánykák, mirtuszos gyerekek, székely ruhás ifjak pünkösdi forgataga. Zászlós zarándokok serege vonul, énektől, imától hullámoznak az utak. Múlt és jelen, családom és népem sorsa kavarog bennem, és a szemem könnybe lábad. Bizony most is vajúdik a magyar jövő… Az emberiség legnagyobb lépését Jézus Krisztus tette meg a mennybemenetellel… Jézus Krisztus dicsőségében jövendő sorsunkat szemléljük, amíg újra el nem jön… 2018-ban a nemzeti összetartozástól már eljutottunk az összetartó nemzetig. Mivel újabb veszélyek fenyegetnek, ezért a csíksomlyói nagy zarándoklatra „őseink buzgóságával” jöjjünk és a Szentlélektől ihletve imádkozzunk együtt: Urunk, Istenünk, oltalmazd meg nemzetünket Szent Fiad, Jézus Krisztus, a Boldogságos Szűzanya és a magyar szentek érdemeiért – olvassuk a vezércikkben.
Aranymise Msgr. Tamás József püspök urat a csíksomlyói kegytemplomban, április 21-én a pappászentelés 50. arany-évfordulóján a Főegyházmegye érseke és 130 pap, a szatmári és nagyváradi megyéspüspökök, szerzetesek, szerzetesnők, hazai egyházi és világi elöljárók mellett a magyar kormány részéről Soltész Miklós és Potápi Árpád János államtitkárok, és a hívek sokasága köszöntötte. Mi is azt kívánjuk, hogy a Krisztus világa védnökét, a Fekete Madonna Zarándokvonat hagyományos lelkivezetőjét a Jóisten éltesse erőben és egészségben! (3. oldal)
Tűz és galamb – Pünkösd a Szentlélek ünnepe. Dr. Oláh Zoltán bibliai alapon és három ábrázolás  (Mózes az égő csipkebokor előtt, a Szent Péter Bazilika alabástrom ablakának és a bambergi Apokalipszis-kódex fehér galambja) révén tárja elénk a Szentlélek működését. (4. oldal) 
Elfelejtettem – András István teológiai tanár gyermekkori világából kiindulva, az ifjúkoron át a felnőttkorig vizsgálja, hogy mit nem felejtettünk el  vagy a kívülállók hogyan fogják ránk azt, hogy mit felejtettünk el. A megoldás kulcs, hogy mit tartok fontosnak, mert azt nem felejtem el. Végül is a felejtés és ragaszkodás paradoxonjánál, Istennél köt ki, akinek fontosak vagyunk, ezért felejti bűneinket.  Őhozzá mi is a szerető felejtés által juthatunk. (5. oldal)
Fekete Madonna Zarándokvonat június 25-28 (4 nap/3 éjszaka); Hőseink nyomán Budapestről Galíciába augusztus 13-15 (3 nap/2 éjszaka); „Két jóbarát” zarándoklat Lengyelországba – október 17-22 (6 nap/5 éjszaka) – szervezi a Missziótours. (6-7. oldal)
Hollywoodi sztár és katolikus? – Természetesen van ilyen, nem is egy. Némelyikük nagyon is nyíltan beszél a hitéről. Nyolc híres színészt és rendezőt mutatunk be az Aleteia nemzetközi katolikus portál összeállítása nyomán. (8-9. oldal)
Vajdasági „hungarikumok” 1. – a ma Szerbiához tartozó, Vajdaságként ismert terület három egysége –  a Bánát, a Bácska és a Szerémség – egy évezreden át a történelmi Magyarország déli részét alkotta. Sárközi Sándor atya a hungarikumok” előtt 5 pontban ismerteti a terület történelmét, mely közös magyar múltunk, s melyből a hungarikumok fakadnak! (10-11. oldal)
Az oltár – Robert Vorholt írása a pogányok és jeruzsálemi áldozati oltáról, az Úr asztaláról, majd a 4. századtól a keresztény templomok padlózatához rögzített oltárról szól, melynek asztallapja kőből készült és Krisztust jelképezi. Fordította Bács Béla-János. Lelkigyakorlatok a Sarutlan Karmelita Nővérek szervezésében, külön laikusoknak és klerikusoknak. (12. oldal)
Váratlan fordulat  Újabb kalandok a Mese Birodalmában 8. Mese és feladatok a meseíró és levélváró Katócától. (13. oldal)
Időben vagyunk? – Diószegi Orsolya írása az objektív és a szubjektív időnkről. Az egyiknél nem kell sehová sietnünk, mert Isten megvár, és mi is ki kell várjuk türelemmel az időt, az időnket, hogy kiteljesedjünk Isten országában. Ha megtapasztaljuk saját belső időnket, választ kapunk arra is, hogy mi az idő! Ég és Föld között Istennel – Néri Szent Fülöppel kapcsolatos 4 kérdés. Készítette dr. Bakó Mária Hajnalka. (14. oldal)
A keresztrejtvényben – Mindszenty József bíboros  mondása rejlik. Készítette: Korodi Zoltán. Megismerjük az áprilisi szám megfejtőit; nyertesünket, támogatónkat.
A hátlapon Vas István: A rostiront letettem c. verse üzenet minden kedves Olvasónak.
KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése