2020. 03. 10.

Krisztus világa 2020. március, Szemle


A szépség és szentség jelei – A lap vezércikke a tavasz hírnökei, a hóvirág és a széncinege nyomán, Szabó Lőrinc versének sorai: a Nyitnikék, elmondta a holnap üzenetét: a hitet, a vágyat fütyülte szét, kinyitotta a föld örök szívét.” S az emberszívek ura és megnyitója, Isten is megszólalt, és megígérte az Emmánuel jelet. Az angyali üdvözletkor az isteni világ berobbanása még a legártatlanabb teremtményben, Szűz Máriában is félelmet keltett. Ezért mondja az angyal: Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél.” Az Istentől származó üzenetre Mária megnyitotta szívét. Ezt ünnepeljük, akárcsak Szent József napját, kinek Isten sajátos módon adta Máriát és Mária fiát, Jézust. Isten úgy lép a házasok és klerikusok életébe, hogy egy másik házasságnak leszünk szűzi tanúi és részvevői, annak, amelyben Krisztus szereti Egyházát. E nagyböjti szentidő, a két főünnep és Krisztus világa “elmondta a holnap üzenetét: a hitet, a vágyat, s ti Kedves Olvasók, most “fütyüljétek szét” – nyissátok ki az emberek szívét. (2. oldal)

Köszönet, hála és öröm – dr. Kovács Gergely érsek urunk felszentelése és beiktatása harmadnapján kelt köszönő levelét olvashatjuk. A papoknak és a kedves híveknek háromszóban sűrítve mondja el mindazt, ami szívét túlcsordulóan kitölti. Majd levele végén köszönetet mond a példás magatartásért és szeretetteljes, imádságos lelkületért, amely mindannyiunkat átjárt. (3.old)

Útban a vágóhíd felé Márton Áron minden szava nagyon, de nagyon aktuális. Nem csoda, mert valóban Szent, csak el kellene, hogy ismerjék már végre – írta, Zsehránszky István a Bukaresti Rádió Magyar adásának munkatársa, egyik jegyzete elé.  
Márton Áron fiatalkori írásaiból ma is, közel száz év múltán, szó szerint aktuális minden. 1935-ben például azt írta: „az emberiség életéből száműzött Isten helyére ült egy kegyetlen hatalom: a pénz. Az elsikkasztott erkölcs helyére lépett az önzés. S az emberbaráti, sőt, nemzeti jelszavak szemérmetlen hangoztatása ellenére is egyetlen elismert személy van: az én.” „A világ egyre inkább egy roppant vágóhídhoz hasonló” ahol előbb vagy utóbb embereket vágnak. Mint ahogy azt meg is tették – és meg is teszik! – a háborúk során. Márton Áron arra bíztatott – és arra bíztat ma is! -, hogy tegyünk valamit mindez ellen. Hogy ne legyünk közömbösek – mondhatnánk úgy is: istentelenek. Tegyünk valamit, amíg nem késő. Fogadjuk meg a tanácsát! (4. oldal)

Gyümölcsoltó Boldogasszony – Dr. Barsi Balázs ferences atya ünepi elmélkedése. Ma hiszékeny világban élünk, mert elveszítettük lelkünk nyugalmát. Ennek visszaszerzésében segít a Szűzanya. Az ő és az angyal párbeszéde kapcsán felismerhetjük, hogy Mária akármilyen üzenetnek nem adja át az életét, csak annak, amelyik a mindenható Istentől származik. Ezzel pedig szabad utat ad Isten tervei számára. Ezért egész lényünkkel hajtsunk térdet a megtestesülést megvalló szavakra, elfogadva Isten ránk vonatkozó tervét. (5. oldal)

Újból és újból – A pusztai vándorlás mannájából kiindulva, a tapasztalat bizonyítja, hogy Isten ajándékait nem lehet felhalmozni. A szeretetet sem lehet konzerválni, hanem ajándékozni kell, mert hűséges az Isten és holnap is részesít szeretetében – írja Andreas Knapp.   Ébren tartani a vágyakozást – az igazi vallás lényege – írja Stefan Bauberger. Fordította Bács Béla János. (6. oldal)

Magyar karaván Itálián keresztül – Dsida Jenő, 1933 (részletek). Ismerteti Mirk László. Egy csaknem háromszáz tagú zömmel kolozsvári és nagyváradi zarándokcsoport, köztük Dsida erdélyi költő is útrakelt, hogy megismerje az Örök Város páratlan nevezetességeit. Érzékenyen érintette a Quo vadis templom üzenet: megértettétek-e a sorsvállalás misztériumát? Ami több a halál engedelmes elfogadásánál. A Colosseum, a lateráni bazilika, a Szent koronát küldő II. Szilveszter-reliefje és a többi látványosság frissiben rögzített élményeit és vízióit olvashatjuk. (7-9. oldalon)

Nem hiába! – Haramza Kristóf novellája nagyon aktuális most a koronavírus járvány miatt is. Egy örökös újságíró influenzában szenvedett. Beteget jelentett, szobájában tűnődött napokon át, amikor életkedvét is szinte elveszítette. Ekkor váratlan fordulat történt. A szomszéd bérházban lakó özvegyasszony gratuláló levelet küldött. Ezt olvasva, asztalához ülve, ismét írni kezzdett...

Ég és Föld között Istennel – Mailáth Gusztáv Károly életéről szól Bakó Mária Hajnalka. (11.o.)

A farkastanya – mese gyerekeknek. Feladatok, megoldások Katócától. Ifjúsági rovat – ifjúsági zenecsoportokat megszólító program. Keresztrejtvény-ben – Márton Áron mondása rejlik. Megfejtők, Támogató, Derűs oldal – vicc és kép.  
A hátsó borítón: 52. NEK Budapest szept. 13-20. Tájékoztató.

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a plébániákon, a kézbesítőknél és a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése