2017. 02. 07.

Az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka dr. Veres András


Forrás: origo.hu
Veres András győri római katolikus megyés püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka – közölte honlapján kedden a gyulafehérvári római katolikus érsekség Urbán Erik ferences szerzetesre, a csíksomlyói kegyhely igazgatójára hivatkozva.

Az idei csíksomlyói búcsús ünnepi szentmisét június 3-án fél 1-től tartják a Salvator kápolna melletti Hármashalom-oltárnál, a Kis- és Nagysomlyó-hegyek között.

Amint a szervezők közölték, a prédikációra felkért Veres András lesz a búcsú egyetlen meghívottja, de szeretettel várnak minden zarándokot Csíksomlyóra.


MTI
**
Tíz évvel ezelőtt
2008. október 12-én a csíkszeredai Millenniumi-templom búcsújának szónoka dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök atya volt. 

Az Egyházközségi Apostol 7/41 száma (2008. október 12.) 2. oldalán "Ha jól végezzük munkánk..." címmel így köszöntötte a vendéget:


"Isten hozta Csíkszeredába dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök atyát, a Millenniumi-templom búcsújának szónokát. Tíz éve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkáraként ismertük meg. Nyilvános egyházi rendezvényeken és találkozókon szívesen vesz részt, hogy szoros kapcsolatot építsen ki a hívekkel és papokkal, mert csak így tud napjaink sajátos lelkipásztori kihívásaira megfelelő választ adni. Püspöki szolgálatának jelmondata védőszentjével, Szent Andrással kapcsolatos „Elvitte őt Jézushoz” (Jn 1,41). Vallja, hogy sokan vannak, akik az élet értelmét, a boldogságot keresik, és őket ebben a törekvésükben kell segíteni. Támogatja azokat a felnőtt keresztényeket, akik nagy felelősséget viselnek a társadalomban. Ugyancsak az eredményes hitoktatás előmozdítója, hogy a felnövekvő nemzedék már ne szenvedjen az istennélküliség hiányában. Biztatja papjait és hitoktatóit, hogy álljanak szoros kapcsolatban a családokkal, és a családokat vonják be a plébániákon szervezett tevékenységekbe. „Ha jól végezzük munkánk, lesznek jó keresztény családjaink, akik melegágyai lesznek a papi és a szerzetesi hivatást választó fiataloknak.  
Több alkalommal járt Erdélyben és a moldvai csángó-magyaroknál, s jól ismeri gondjainkat. Isten kegyelme kísérje lépteit és szavait. Isten éltesse!

Életrajza:
Dr. Veres András 1959. november 30-án született Pócspetriben. Középiskolai tanulmányait 1974-1978 között a Győri Bencés Gimnáziumban végezte. Teológiai tanulmányait előbb Egerben, majd a budapesti Hittudományi Akadémián végezte.
1983-88 között a római Német-Magyar Kollégium növendékeként előbb a Pápai Gergely Egyetemen, majd pedig az Alfonsiana Egyetemen tanult, ahol morálteológiából licenciátust szerzett. 1986. augusztus 2-án szentelték pappá Nyíregyházán.
1988-1990-ig Mezőkövesden káplán. 1989-ben doktori fokozatot szerzett a budapesti Pázmány Péter Hittudományi Akadémián. 1990 és 1996 között az Egri Papnevelő Intézet teológiai tanára és prefektusa. 1994-1996-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának docense. 1996-1998 között a Római Pápai Magyar Intézet rektora. 1998 óta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. 1999. november 5-én II. János Pál pápa cissai c. püspökké nevezte ki. 2000. január 6-án II. János Pál pápa püspökké szentelte Rómában a Szent Péter-bazilikában. 2006. június 20-án XVI. Benedek pápa kinevezte szombathelyi megyéspüspöknek. 2006. augusztus 5-én iktatták be.
Eddig az Egyházközségi Apostol cikke.
Nm. Mayer Mihály pécsi püspök lemondása után, 2011. január 19. és 2011. április 9. között Veres András püspök a Pécsi egyházmegye sede vacante apostoli kormányzója volt.
2015. szeptember 2-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé választották.
2016. május 17-én Ferenc pápa a Győri egyházmegye püspökévé nevezte ki a 75. életévét betöltött Pápai Lajos helyére.
Beiktatására 2016. július 16-án került sor a győri székesegyházban.

Isten segítse, szeretettel várjuk a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónokát!
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése