2017. 02. 03.

Krisztus világa 2017. február - SzemleÚj fény támadt... Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe február hónap meghatározója. Több a fény és a világosság, a hangulatunk és kedélyünk is derűsebb. Akár Simeoné, aki karjába vette a gyermeket, és így magasztalta Istent: Új fény támadt, pogányoknak üdvösség, kiválasztott nemzetednek dicsőség. (Lk 2,32)
Februárban a végzős diákok szalagtűző ünnepséget, maturandust tartanak. A szalag mutatja, hogy most fognak nekifutni az utolsó nagy akadálynak, és miután átugrották azokat, ….. nos, újabb küzdelmek  várnak rájuk. Mit adhatunk nekik útravalóul, amikor kiröppenek a fészek biztonságából, amelyet néha kalitkának éreztek? – megtudhatjuk a 2. oldalon.
Könnyű kedvesnek lenni... Daly Attila III. éves kispap az elvárások és megfelelési kényszerek megoldásáról ír, valamint hogyan járhatunk Krisztus útján. (3. oldal)
Változás(ok) - András István teológiai tanár gondolatvezetése a mindennapi események nyomán a belső szabadság útján az életnek értelmet adó Krisztusig. De ki ez a Krisztus? (4. oldal)
A betegek világnapja Szűz Mária lourdes-i jelenése történetét, a jelenés ünneplését, valamint Szent II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte világnapról olvasunk, melynek célja, hogy Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését!” – fogalmazott a szent pápa. (5. oldal)
Szent László-év 5. – részében megismerhetjük a magyar király, valamint a hercegek küzdelmét bizánciakkal. A gonosz lelkű Vid ispán áskálódása polgárháborúvá fejlődött, melyben Salamon király kezdeti sikere, Géza herceg szorult helyzete végleg megoldódott 1074. március 14-én a Mogyoródnál vívott csatában. A krónikák tanúsága szerint itt is László herceg vitézi nagysága döntő fontosságú volt. Géza három évi királysága a békés kibontakozásé volt. ,,Amikor a magyarok meghallották – olvassuk a krónikában –, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal … Úgy ragyogott föl … amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.” – olvassuk  Darvas-Kozma József tollából. (6-7. oldal)
Székely értéktár A székelyderzsi erődtemplom. Az egykori katolikus, ma unitárius vártemplom az egyetlen olyan romániai magyar műemlék, amely az UNESCO világörökség-kincsének a része. A műemlék épület belső falát díszítő Szent László-legenga freskósorozat 1419-ben készült. A templom mai késő gótikus formáinak kialakítása a 15. század végén történt. Az erődtemplom érdekességeit ismerteti Sárközi Sándor a Székelyföldi Értéktár alapján. (8-9. o.)
A benzintől a teljes értékű életig  – címmel dr. Bakó Mária Hajnalka visszaemlékezése, ugyanakkor küzdelmének története, amíg eljutott a teljes értékű életig, azaz felépüléséig.
Hallani a csendet – Theodor Weissenborn a csendről és hangjáról. Fordította Bács Béla János.
Játékos ismerkedés szentekkel – Vitos Antal összeállítása Szent Cirill és Metódról, a mechitaristákról, a marista szerzetesekről, a Szentről  és Árpád-házi Szent Erzsébetről szóló kérdések valóban fejtörésre és kutatásra késztetnek. (10-11. oldal)
Mi is a házasság hete?- olyan széleskörű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Többek közt hidat épít a környezet, a házaspárok és családok felé – Balázs Tünde összeállítása. (12. oldal)
Mese a piros kalapos békáról – lengyel mese és a feladatokat a gyerekek részére összeállította Katóca. Derűs oldal – képes, szöveges viccek. (13-14. oldal)
Keresztrejtvény – Bartalis János erdélyi költő két verssora rejtőzködik. Készítette: Korodi Zoltán. Megismerhetjük a januári megfejtőket és a nyertest. (15. oldal)  
Ne tűnj el – Tóth László verse (16. oldal).

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc . ISSN:2558-8389.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése