2017. 02. 21.

Csíki Magánjavak: a jussunkat kérjük vissza!

A Csíki Magánjavak történetét (1869-1923) Kocsis Lajos dolgozta fel. 
Az 1869-es császári rendelet oszthatatlan és elidegeníthetetlen meghagyással a volt Csík-vármegye tulajdonába visszaadja az 1848 után elkobzott vagyont.  
Ez a vagyon 62 000 hold erdőt, kaszálót, legelőt, szántót és terméketlen területet jelentett. Továbbá magága foglalta a Mikó-vár épületét a mezőgazdasági iskolát és igazgatói lakást, a régi törvényszék épületét, egy villát Borszékem, kapitányi lakást Szépvízen és 40 hektár területet Csíkszereda részén.  
Ezt a közösségi vagyont, amelyet II. József a székelyek határőrezredek támogatására adományozott, és amely a székelység boldogulásának előmozdítója volt, Ferenc József császár 1851-ben elvette, mert részt vettek az 1848/49-es szabadságharcban. 
A kiegyezést követően a császár visszaadta a volt határőri vagyont, amely 1869-től a székelység boldogulását szolgálta. A székelyek újabb kifosztását jelentette, amikor ezt a vagyont 1923-ban a román állam elvette, s az erdővagyon felét kiosztotta azon 10 település között, akiknek addig még saját temetkezési helye sem volt. ...
Olvassuk el a tudósítást:

** 
Csíki Magánjavak: közösen kell tenni a cél eléréséért  
Mintegy száz küldött vett részt hétfőn a Csíki Magánjavak tisztújító közgyűlésén. A találkozás jó alkalom volt arra is, hogy a jelenlevők egymást megerősítsék abban, hogy közösen tudnak eredményeket elérni.

A leköszönő igazgatótanács beszámolója a mandátum időszakáról, a 2016-os év tevékenységi beszámoló, valamint ugyanerre az évre vonatkozó pénzügyi jelentés, a 2017-es év tevékenységi és pénzügyi terv, az igazgatótanács és cenzorbizottság megválasztása, illetve különfélék szerepeltek a Csíki Magánjavak hétfői közgyűlésének napirendjén. A megyeházán tartott gyűlésre – a közbirtokossági elnökök, polgármesterek, önkormányzatok képviselői mellett – meghívták Darvas-Kozma József római katolikus esperest, Farkas Balázs konzult, Sógor Csaba EP-képviselőt és a sajtó képviselőit is.

„Nem az erdőt tartom a legnagyobb értéknek, hanem hogy ennyien egy asztalhoz le tudunk ülni, hogy ennyi embernek fontos a holnap. (...) Persze, jó lenne, ha visszaadnák a javakat, de ha soha nem adják vissza, akkor is dolgoznunk kell” – hívta fel a figyelmet Böjte Csaba, a Csíki Magánjavak elnöke.

Bíró Albin, a magánjavak alelnöke beszámolójában kitért az elkobzott erdővagyon és több ingatlan visszaigénylési pereire. Rámutatott, ha kell, Strasbourgig mennek megkeresni az igazságot. Kiemelte, a négyévenként megtartott közgyűlésre azért is szükség van, hogy egymást megerősítsék abban, hogy együvé tartoznak, és ezekről a bizonyos „magánjavakról”, erkölcsi és anyagi javakról nem mondanak le.

Kolumbán Tibor ügyvéd, igazgatótanácsi tag elmondta, addig is, amíg a tárgyalásokon előrelépés történik, folytatják a munkát. Ugyanakkor igyekeznek a nagyközönséggel is megismertetni a Csíki Magánjavak történetét, törekvéseit, honlapot és közösségi oldalt terveznek létrehozni.

Mátéffi Győző, a csíksomlyói közbirtokosság elnöke javasolta, vonják be a közbirtokossági tagságokat a Csíki Magánjavakba, Darvas-Kozma József esperes pedig pénzbeli felajánlást is tett. „Nagyon fontosnak tartom a Csíki Magánjavakat, és négyezer lejjel fogjuk támogatni az ügyet. Ha akarjuk, akkor valóság lesz minden.”

Rafain Zoltán igazgatótanácsi tag javaslatára a jelenlevők közösen imádkoztak azért, hogy a Csíki Magánjavak ügyei jó irányba haladjanak.


Az új vezetőség
Az igazgatótanács-tagság: Becze István, Bíró Albin, Gondos Imre, Kolumbán Tibor, Rafain Zoltán (csíki térség), Böjte Csaba, Gál Pál László, Györfi Gábor, Szász Márton (gyergyói térség).
A cenzorbizottság tagjai: Kedves Imre, Nagy István, Kovács Judit, póttagok László Lajos, Köllő Bálint, Szőcs László.
 
szekelyhon.ro

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése