2018. 06. 24.

Két oszlopa


Június 29: Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe. Mindketten Krisztus egyetlen Egyházának oszlopai. 2005. június 22-én XVI. Benedek pápa mondta: „Szent Péter és Pál napja az Egyház ’egységének’ és ’katolikus voltának’ ünnepe lesz. Az ünnep jelentőségét hangsúlyozza az is, hogy jelen lesz Rómában I. Bartolomeiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka küldöttsége is”. Ez a látogatás 1969-ben vette kezdetét és viszonzásaként a pápa külön küldöttsége november 30-án, Szent András apostol – Szent Péter testvére, a konstantinápolyi egyház alapítója – ünnepén látogatott el a Konstantinápolyi Patriarchátus székhelyére.
Szent Péter sírjánál és a magyar szentmiséken elhangzik az ún. pápai himnusz, amelyben kérésünk is benne van: Tartsd meg Isten Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját.
Szentmisénk hitvallásában Egyházunkat egynek, szentnek, katolikusnak és apostolinak mondjuk.
Apostoli, három értelemben is:
- Az „apostolokra alapított épület” (Ef 2,20; Jel 21,14) volt és marad; apostolokra, akiket Krisztus választott ki tanúknak és küldött misszióba.
- Az Egyház megőrzi és átadja a benne lakó Szentlélek segítségével a tanítást, a hitletéteményt, az apostoloktól hallott józan beszédet. (2Tim 1,13-14)
- Továbbra is az apostolok tanítanak, szentelik meg az Egyházat Krisztus második eljöveteléig, hála azoknak, akik helyükre lépnek pasztorális feladatukban: a püspökök testülete „amelynek a papok a munkatársai, egységben Péter utódjával, az Egyház legfőbb pásztorával” (AG 5). „Mert nyájadat, örök Pásztorunk magára nem hagyod, hanem szent apostolaid által mindvégig őrzöd és óvod, hogy azok kormányozzák hívő népedet, kik rendelésedből állnak nyájad élén Fiad helyett, mint pásztorok”.
Péter utóda oldó-kötő hatalmával irányítja, tanításával erősíti Krisztus Egyházát. 2005. június 29-én tette közzé a Katolikus Egyház Katekizmusának kompendiumát: amely a katolikus hit és erkölcs tartalmát rövidebb, tömörebb, kérdés-felelet formájában fogalmazza meg. Az Egyházközségi Apostolban folyamatosan leközöltük.
Ne feledjük el, hogy Szent Péter és Pál ünnepén teljes búcsú nyerhető, ha szentségekhez járulunk és imádkozunk a Szentatya szándékára. Emlékezzünk arra, hogy Jézus és később a jeruzsálemi keresztény közösség is imádkozott Péterért. Imádkozzunk a mindenkori pápáért, „az Úr szőlejének egyszerű és alázatos munkásáért”, hogy szolgálatát Isten egész népével együtt, az Úrnak tetszően tudja végezni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése