2018. 06. 04.

Nemzeti Összetartozás Napja


1920. június 4-én, a trianoni békediktátum napján gyászosan szóltak az ezer éves Magyarország harangjai. Az Országházban 11 óra 5 perckor összeült a nemzetgyűlés, amelyről a nemzetiségek képviselői tüntetőleg nem jelentek meg. Rakovszky István házelnök rövid beszédet mondott. Az elszakított országrészek lakóinak ezt üzente: „Ezerévi együttlét után válnunk kell, de nem örökre.” A képviselők felállva és tapsolva fejezték ki egyetértésüket az elnökkel, aki Nagy-Magyarország utolsó nemzetgyűlését 11 óra 15 perckor berekesztette. 
Délután 4 óra 30 perckor a magyar delegáció aláírta az un. „békediktátumot” a versailles-i kastély Kis Trianon épületében és elsőnek távozott. 
Az első hivatalos elszakítás 20 évig tartott. 
A második diktátum már átment az EU-s közösségbe és a határok átjárhatók. 
A Magyar Országgyűlés 2010. évi XLV. törvénye a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről, a trianoni tragédiára emlékezve, június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. A sebek gyógyulnak, közben soraink ritkulnak. Ezért a lármafák lobognak, s arra intenek, hogy maradjunk együtt, sokasodjunk és érdekvédelmi szövetségünkkel dolgozzunk egy igazságosabb társadalomért.

Ima népünkért:
Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.
Tekints reánk, válságos időket élő népedre, és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét és szolgáljuk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért. Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál.Ámen.

Ránk bűnösökre, nagy irgalmad ránk fér,
Hogy lelkesedjünk Isten országáért.
Hadd legyünk mi is: tiszták, hősök, szentek.
Népünket így mentsd meg!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése