2017. 04. 14.

Aki téged jobban szeret, mintAmikor hódolunk a szent kereszt előtt, szeretetünket fejezzük ki Jézus iránt. A tövisi pálos templom szentélye mennyezetéről egy barokk feszület csüng az oltár fölött. A művész egy szalagfüzéren a kereszten függő Jézus ajkára adta e mondatot: „Aki téged jobban szeret, mint én, azt jobban szeretheted, mint engem.”
Kik szeretnek minket a legjobban?
-         Szüleink? Igen, de egy idő után meghalnak és szeretetük is korlátolt.
-         Testvéreink? Ők is szeretnek, de szeretetük korlátolt.
 Barátaink? A jó barát olykor életét is adja, de szeretete korlátolt.
A házastárs? A hitvesi szeretet csodálatos, de ez is korlátolt.
Mindezeknél és mindenkinél jobban szeret Jézus.
Mielőtt a világot Isten megalkotta, már Fiában szeretett minket. A bűnbeesés után életünket a megváltás útjára terelte, majd Fia által megváltott és megszentelt, hogy üdvözüljünk.
Jézusban gyermekeivé fogadott Atyánk, és Jézus által részeltet a szentháromság boldog életében, az örök életben. 
Jézus szeretet áldozatának utolsó nagy felvonása lesz, hogy a végső időben részesít a maga istenemberi dicsőségében. 
Éljen szívünkbe ez a nagy igazság, amit a tövisi templom feszületén Jézus hirdet: „Aki téged jobban szeret, mint én, azt jobban szeretheted, mint engem.” 
A nagy dolgok mindig csendben történnek, mert a csend a Lélek hallhatatlan szava. A csendben Isten szólal meg. Elcsendesedünk, hogy bontakozzék ki életünk. 
 
A csendben Ő áll a középpontban. 
Krisztus arcát szemlélem, akiben Isten szeretete tükröződött a Getszemáni kertben, a Gabbata kövezett udvaron ahogyan Pilátus előtt állt és a Golgota keresztjén. Ez életének lényege. 
Az értelmemet a hitem teszi teljessé, ami az üres sírból árad ki harmadnapon.
Ennyire szeretett engem az Úr! 
Csend van. 
Termékeny csend, mint a jegyesek szerelmes pillantása.
Az Ő arca ezt sugallja: „Aki téged jobban szeret, mint én, azt jobban szeretheted, mint engem.” 
Uram, add, hogy mindig szeresselek. 

Ajánló:
Nagypénteki és húsvéti liturgia rendje
Megújult a Millenniumi templom - fotók 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése