2017. 04. 10.

Krisztus világa 2017. Április - Szemle

Kérdezhetjük? Húsvétkor olyan gazdagító, felszabadító ünnepet kívánunk, ami már létezik, ugyanakkor mindenki számára elérhető, megszerezhető, amennyiben személyi felkészüléssel erre magát alkalmassá teszi. E kívánságban benne van a megtapasztalt jó és annak akarása, hogy másnak is legyen része benne. Miért kívánjuk a húsvéti ünnepet? Mikor ünnep nekünk a húsvét? Miben különbözik más ünnepeinktől?  - e kérdésekre választ kapunk a vezércikkben. (2. oldal)
Húsvéti öröm – Tamás József püspök atya, valamint Feltámadt Krisztus! Takács Péter gondolata húsvétra. (3. oldal)
A tojásírás dinamikája a hímes tojás fontosságáról ír dr. Bakó Mária Hajnalka, mely mára már elengedhetetlen kelléke a húsvéti ünnepnek – olvassuk a 4-5. oldalon.
Játékos ismerkedés szentekkel – Egy erdélyi minorita misszionáriusról, 217-ben elhunyt pápáról, Szent Anzelm püspökről szóló, és Szent István felajánlásával kapcsolatos kérdéseken törhetjük a fejünket. Összeállította Vitos Antal. (5. oldal)
Szent László-év 7. László király trónra lépésétől az 1083-ban tartott szentté avatásokig ismerteti dr. Darvas-Kozma József. István királyt példaképének tekintette, mert ismerte a bibliai bölcs Salamon mondását: „Jövőkép nélkül elpusztul a nép!” Belátta, csak akkor tudunk megmaradni, ha a keresztény szentség összeforr a nemzeti szellemmel. Ezt maga is megjelenítette. Helyesen írja Prohászka Ottokár püspök: Szent László nem tanít, ő nem apostol, de ő küzd, harcol, s győz a kereszténységért. A nép hajlamait, harci hagyományait, bátorságát, vitézségét lépteti be az eddig inkább csak tűrő, szenvedő, csöndes megadású kereszténységbe, s ezzel vezeti be az Egyházat a magyar népéletbe. A népnek ugyanis a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik. Az ősi dicsőség pogány egén ott ragyogtak a hősök, a magyar kar, a bátor szív, amelytől egy világ reszketett, nem szűnt meg lelkesíteni a népet, s eddig ez mind hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak ugyan keresztelve, de a nép még nem, mert a nemzet akkor válik kereszténnyé, amikor eszményeit keresztelik meg. ...” (6-7. oldal)
Székely értéktár A csíkszeredai Mikó-vár. Elsőként a Csíki Székely Múzeumot, gazdag képmelléklettel mutatja be Sárközi Sándor piarista atya. Majd a késő reneszánsz kori, ó-olasz bástyás várkastélyt, Csíkszereda egyik legfontosabb nevezetességét, a Mikó-várat. Megismerhetjük a vár építtetőjét Hidvégi Mikó Ferencet, az 1661-es török-tatár pusztításon túl az 1848/49-es forradalom időszakát, majd a katonai használatot megért várat egészen a megújulásáig. (8-9. oldal)
In hoc signo vinces  – címmel az Erdélyi Mária Út Egyesület és Csíkszéki Kárpát Egyesület szervezésében június 10-én zajló három figyelemfelhívó rendezvény programját és 11-én zarándoklatot ismerhetjük meg az ifi oldalon.  (10. oldal)
Előttünk a múlt – Christoph Dohmen – írását megérthetjük: „Mi, emberek háttal haladunk az időben. Ennek okán – akárcsak az evezős – csak aszerint tájékozódhatunk a jövőt illetően, amit magunk előtt látunk, azaz a múlt segítségével.” Fokozottan foglalkozzunk a múlttal, hogy az eljövendő felkészülten találjon minket. Fordította Bács Béla János. (11. oldal)
Mese a szamárról és az oroszlánról – magyar népmese, választotta és a feladatokat gyerekek részére összeállította Katóca, azaz Lőrincz Éva Katalin. Lelkigyakorlatok a Kármelben – májusban és júliusban. (12-13. oldal)
Derűs oldal – Humor 1901-ből. (14. oldal)
Keresztrejtvény – két sorában egy Jézus-i mondás rejtőzik. Készítette: Kórodi Zoltán. Megismerhetjük a márciusi megfejtőket és a nyertest. (15. oldal)  
Harangszó – Kassák Lajos verse. (16. oldal).

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc . ISSN:2558-8389.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése