2017. 04. 14.

Megújult a Millenniumi templom - fotók

A kedves Híveinket tájékoztatom, hogy április elejétől a 2013. okt. 18-án felszentelt Millenniumi templomon karbantartási és felújítási munkálatokat végeztünk. Két hét alatt az alábbi feladatokat oldottuk meg. Köszönöm a vállalkozók odaadó és minőségi munkáját. Így nagycsütörtökön a Millenniumi-templomban végezhettük el a liturgiát. 

A következő munkálatok folytak:
1. A templom hangosítása, kamerával és kivetítővel való ellátása ....................................41.493 lej.
2. A templom tetőszerkezetének teljes letisztítása, amit alpinisták végeztek el. A kupola külső, belső letisztítása. Az angyalok felfogatásának ellenőrzése. .......................................................................... ..................... 9.280 lej.
3. A teljes templom kimeszelése (altemplom, templomtér, galéria, tornyok alatt) ............39.647 lej.
4. Beltéri kisgyerekeket foglalkoztató fali játékok - motorikus és numerikus képességfejlesztő és memória játékok felszerelése. ............................................................................................................................................ 11.776 lej.
5. Templomi padok és papi székek kárpitozása. .................................................................11.460 lej.
6. A galérián új padok készítése. ..........................................................................................8.000 lej.
7. Az altemplomi vízes-termek feljavítása. ...........................................................................3.219 lej.
8. A márvány gépi feltisztítása és szőnyeg. ..............................................................................995 lej.
Összesen kifizettünk: 125.870,00 azaz egyszázhuszonötezernyolcszázhetven lejt.

Tisztelettel kérem a kedves Híveket, hogy becsüljék meg a felfrissült és megszépült templomunkat. 
Közvagyonunkat képezi a templom, melynek egyedisége sok látogatót vonz Csíkszeredába. 
A templom közös otthonunk, lelki házunk, amelyben áldozatkész hívek sok-sok munkája rejlik.
Értékeljük és becsüljük. 
(Rágógumival ne jöjjünk a templomba, ha mégis valaki megfeledkezne erről, akkor tegye azt a papírzsebkendőbe, és semmi esetre se ragassza a pad aljára.)
Az alábbi fotókat Csúcs Mária és Csúcs Péter készítette.Nagyheti És Húsvéti Liturgia - 2017Nagypénteken Urunk kínszenvedésére és halálára emlékezünk. Szigorú böjt van. 7,30-kor Jeremiás siralmai, alatta gyóntatás.

15 órakor keresztút.

A liturgiát este 6 órakor kezdjük. Passió, szentbeszéd, egyetemes könyörgések. A szentkereszt leleplezése és hódolat a szentkereszt előtt. Szentáldozás, szentségimádás éjfélig.


Nagyszombaton reggel 7,30-kor Jeremiás siralmai, alatta gyóntatás. Vízszentelés.
Este 8 órakor a Millenniumi-templomtéren fényünnepséggel kezdjük a vigília-misét.
Részletesen a vigíliáról: Rövid lucernárium, fényünnepség: tűzszentelés, a húsvéti gyertya meggyújtása, örömének (ez a mai vigília első része).
Az Egyház bízva Isten szavában és ígéretében arról elmélkedik, hogy milyen nagy csodatetteket művelt az Úr kezdettől fogva népével (ez a második rész, az igeliturgia), egészen addig, amíg a feltámadás napjának közeledtével a keresztségben újjászületett új tagjaival együtt (ez a harmadik rész) meghívást nyert ahhoz az asztalhoz, amelyet halála és feltámadása által terített népének az Úr (negyedik rész).
A szentmise végén a feltámadási liturgia és körmenet következik.
A vigíliára hozzanak gyertyát magukkal.
Végezetül elénekeljük a pápai himnuszt és nemzeti imánkat.

Húsvétvasárnapja, Urunk feltámadásának ünnepe.
Reggel 8 órakor ünnepélyes ételszentelés a város Főtéren
, ezért a 7 és 8 órás mise elmarad.
Miserend a Millenniumi templomban: 9
30 ; 11; 1215; 17 és 19.
Szent József kápolnában 8
30 és 16 órakor.
Szécsenyben 10 órakor.

Húsvéthétfőn vasárnapi miserend: 7, 8, 930 ; 11; 1215; 17 és 19 .

Keddtől hétköznapi miserend: reggel 6,30; 7 és 19 órakor. Szent Antal kilenced.

Mindnyájuknak és minden jóakaratú embernek kegyelemteljes húsvétot adjon a Feltámadt Üdvözítő.

 

1 megjegyzés:

  1. Szép lett, ízléses. A jó Isten háza, mint ima- és közösségi tér, az első a kiadások között és mindenek felett való. Mint saját házunk tájéka, szüntelen újításra és szépítésre szorul. Kívánom, hogy a jó Isten és népe egyaránt jól érezze magát és egymásra találjon, egymást kiegészítve, egységben és reményteljes jövőt építve!
    Áldott Húsvétot!

    VálaszTörlés