2017. 04. 20.

Isten irgalmas!


A Trebon-oltárkép mestere: Feltámadt Krisztus, 1380 k.

Szent II. János Pál pápa szentté avatta Fausztina Kowalska nővért és az egész világra kihirdette az Isteni Irgalmasság ünnepét, melyet Húsvét utáni első vasárnap tartunk. E napon teljes búcsút nyerhetnek azok, akik a szokásos feltételeket teljesítik. Részleges búcsú akkor nyerhető, ha a hívő az Irgalmas Jézushoz fordul imádságával.
Kétféle módon ismeretes a mai vasárnap elnevezése és tartalma. Mindkettő a feltámadás titkát fejti ki. A hagyományos  fehérvasárnap a húsvét éjszakai keresztségkor felöltött tisztaság fehér ruhájára emlékeztet, amelyet egy héten át eddig a napig viseltek. 
Hanna keresztelője
Ruhán kívül a húsvétigyertya lobogása és a hívek kezében égő gyertya mind-mind a tisztaságot és a fényt, a feltámadt Krisztust ünneplik. Ezért van, hogy a szertartás folyamán égő gyertyát adunk a szülők kezébe és a megkeresztelt gyereket fehér ruhába öltöztetjük. Így fejezzük ki, hogy mostantól Krisztushoz tartozik. 
Az Isteni Irgalmasság vasárnapja elsősorban Krisztus húsvéti misztériumának hatását hangsúlyozza. Isten ajándéka a megbocsátás és az újjászületés. A megbocsátás Isten gyorssegélye a hívő léleknek. Hinni és elfogadni Isten irgalmát annyit jelent, nemcsak tudom és elfogadom a jó győzelmét, hanem megjelölöm annak forrását is, Istent. Erről így tanúskodik Szent Péter: „Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élő reményre, hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok.” (1Pt 1,3-9)
Az első keresztény közösség célja, hogy megvalósítsa a Jézus által óhajtott szeretetközösséget, mert a világ ebből ismeri meg az Egyház krisztusi küldetését. (ApCsel 2,42-47) 
Az apostolok és a hívek szoros közösséget alkottak. Ennek egyik eleme az apostolok által hirdetett tanítás elfogadása és hűséges megtartása volt, a másik fontos táplálója a kenyértörés, az Eucharisztia megünneplése. Azonfelül közösen imádkoztak és „közös volt mindenük” Ez azt jelentette, hogy nagylelkűen siettek segítségére annak, aki valamiben szükséget szenvedett. A segítségnyújtás szép példája az is, ahogyan a fel- és alcsíki falvak lakói és közületei a napokban összefogtak az utóbbi időben leégett családi házak újraépítéséhez. 
Ételszentelés Csíkszereda Főterén 2017.
Irgalmasnak lenni annyit jelent, hogy szakértelmem és szívem van a testi-lelki nyomorúság felszámolásához. Szívem van a környezetem jobbításához és a Székelyföld felemelkedéséhez. A Szentírás szerint Jézus 14 esetben jelent meg övéinek. 
Első alkalommal bűnbocsátó hatalmat adott apostolainak, utána Tamást győzte meg, hogy ő a Valaki. (Jn 20,19-31) A tanítványok azután az életüket is áldozták Jézusért. Mi az ő tanúságuk alapján hiszünk, és a kilencedik boldogságot éljük: „Boldogok, akik nem láttak – mondja Jézus – és mégis hisznek.”          

Jézusom, bízom Benned!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése