2017. 04. 09.

Hirdetés: 2017. április 9.

1. A szentmiséket ma kivételesen a Szent Kereszt templomban végezzük, mert a Millenniumi templomban karbantartási munkálatok folynak: hangosítás, lambéria tisztítás, padok kárpitozása, meszelés, padlócsiszolás, amit szerdáig befejeznek. Híveink megértését kérjük. 
Barkaszentelést végzünk minden szentmise kezdetén. A 11-es misét a Millenniumi-templomtéren tartjuk a nagy körmenettel, ezért a ¼ 1-es szentmise ma kimarad.

2. Keresztúti ájtatosságot ma ½ 5-től végezzük. Szerdán ½ 7 órától és nagypénteken du. 3 órakor.

3. A diákok húsvéti gyónása nagyhétfőn a Szent Kereszt templomban lesz 8-14 óráig; Nagykedden 8-11 óráig a püspöki kápolnában és 11-15 óráig a Szent Kereszt templomban; Nagyszerdán 11-14 óráig a püspöki kápolnában, 10-15 óráig a Szent Kereszt templomban.
Kedden kezdődik a Szent Antal kilenced. Minden szentmisében rövid elmélkedést és könyörgést végzünk.

4. Jeremiás siralmai nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton reggel fél 8 órakor, ez alatta gyónási lehetőség is van. Hittanórát nem tartunk, a gyermekek vegyenek részt a nagyheti liturgián.

5. Nagycsütörtök este 7 órakor püspöki szentmise, lábmosás szertartása, oltárfosztás, szentségimádás.

6. Nagypénteken szigorú böjti nap van. Du. 3 órakor keresztút, a liturgiát pedig du. 6 órakor kezdjük. Utána csendes szentségimádást tartunk.

7. Nagyszombaton este 8 órakor a Millenniumi-templomtéren fényünnepség, vigília-mise és körmenet. Hozzanak gyertyát magukkal.

8. Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepe, reggel 8 órakor ünnepélyes ételszentelés a Főtéren.

Szentmisék rendje: 9,30; 11; 12,15; 17 és 19 órakor.

Szent József kápolnában 8,30 és 16 órakor.

Szécsenyben 10 órakor.

 Ajánló:

Virágvasárnap

Szezonnyító motor-áldás Hargitafürdőn

XVI. Benedek 90. születésnapjára készülnek 

Érsekségünk állásfoglalása Ferenc szentatya meghívásával kapcsolatban

Szabadulás a nemzethaláltól

 

 

 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése