2017. 04. 30.

Szomorúságtok örömre változikA Székelyföldért sokan sokféle módon próbálnak tenni valamit. Tudományos konferenciákat tartanak, vizsgálódnak, javaslatokat tesznek és fejlesztési irányokról beszélnek gazdasági, pénzügyi szempontok szerint; és megfeledkeznek a nép szellemi-lelki-erkölcsi vizsgálódásáról. Erre is kell figyelni, mert a leggazdagabb és legtehetségesebb embert is megkísérti a Gonosz, majd a kétségbeesés örvényébe taszítja, ha sikerült megfosztania hitétől és bizalmától. Ezért mondotta Publilius Syrius ókori bölcs: „Hitet veszítve, már nincs mit veszítened!” A búskomorság kútjából olyan lépcső vezet a felszínre, amelynek a legfelsőbb fokára lépve lehet kijutni abból; és ez az isteni kegyelem állapota. Hogy jobban megértsük állításunkat – írja Zsédely Gyula –, szemléljük meg az emberi létezés különféle fokozatait. Amilyen különbség van a kő és a fa között; amilyen különbség van a fa és az állat: az egyik él, a másik már ért is; amilyen különbség van az állat és az ember: az egyik ösztöneivel él, a másikat öntudata és halhatatlan lelke vezeti; ugyanolyan különbség van a természetes síkon álló emberi lét és az isteni kegyelemben élő közt: az egyik megállapodik „a test és a szemek kívánságánál” (1Jn 2,16), míg a másik az isteni természet szoros részesévé lett, és Krisztus testének élő tagja. 
A húsvéti esemény a hit lényegéhez tartozik. Szent Péter levelében rámutat, hogy az Atya örök terve volt az emberek megváltása. Ezért a Fiút műve befejeztével megdicsőítette, s tőle kapjuk a hit kegyelmét meg a reményt, amit életünknek tükröznie kell. (1Pt 1,17-21) 
Hogyan alakul ki az éltető hit?  
A két reményvesztett emmauszi tanítvány történetében szemlélhetjük. Útközben, fájó szívvel a jeruzsálemi történtekről beszélgetnek, amikor Jézus melléjük társul. Sőt, feltárja az Írások értelmét, hogy a Messiás engesztelő áldozatával bűnbocsánatot és örök életet hoz. A tanítást követte a tanítványok felajánlása: asztalukhoz hívják. Jézus elfogadja és a kenyértörésben önmagát adja, megismerteti magát, majd eltűnik. „Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat – mondták.” És még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe. Jézus azt tette, amiről beszélt: Ti majd sírni és szomorkodni fogtok, de a ti szomorúságtok örömre változik, s akkor majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki. (vö. Jn16,20-23) 
Ez a történet segítette Ady Endrét, hogy megismerje Az Úr érkezését. 
Rembrandt, Krisztus Emmauszban képén, Jézusra, mint központra, rögzülnek a tekintetek. A belőle áradó fény bensőséges és szentséges atmoszférát teremt körülöttük, amikor a kenyeret megtörő, átszellemült férfiban felismerik a feltámadt Krisztust. Hitvallás ez, akár énekünkben: „Hogyha enyém Jézusom, enyém lesz az élet!” Igen, a földi és a mennyei élet! Akkor a szomorúság örömre változik.

„Maradj velünk, Urunk, mert esteledik.” (Lk 24,29


Ajánló:

Imádkozzunk a magyar népért!

Az emmauszi szentmise 

Páduai Szent Antal eucharisztikus csodája

  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése