2019. 09. 10.

Szent Kereszt felmagasztalása


Csíkszereda Nagy Lajos király uralkodása alatt létesült 1350 körül, mint Csík szék új vásáros helye. Sarlós Boldogasszony kápolnáját a 14. század végén építették. Ettől fogva a csíksomolyói Szent Péter és Pál plébániához tartozott. 
Az erdélyi püspökök többször tartottak vizitációt a 18. század elején. Báró Szalai Sztoyka Zsigmond Antal püspök 1751 januárjában plébániává nyilvánította Csíkszeredát, mivel a város patronátus szerepet vállalt. Nyomban új templom építésébe kezdtek, amit 1758-ban Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szenteltek fel. Ez évszámot jegyezték fel a templom déli bejáratánál. 

A templomban kezdetben három oltár volt. A barokk stílusú főoltár a Szent Kereszt tiszteletére különös technikával készült: feszület, golgotai domborítás és festmény. Két oldalán a Fájdalmas Anya és Szent János apostol festett faszobra áll. Az oltár felett az utolsó vacsora képe van. A templom két mellékoltár volt, Szűz Mária és a Kereszthordozó Jézus képével. 
A 20. század elején a festményeket kicserélték Tirolban készült Jézus Szíve és Szűz Mária szobrával. 
A barokk oltárral egykorú a szószék. Hangvetőjén fiókáit tápláló pelikánnal. Mellvédjét középen az ítélő Krisztus, két oldalt pedig a négy evangélista olajképe díszíti. A lenvászonra festett régi képeket utólag vágták be a kialakított helyekre.
A templom mögé épített kántori, harangozói lakás és egykori iskola, valamint a plébánia és gazdasági épületei az 1916-os román betöréskor a város házaival együtt elégett. A pusztítást csak a Szent Kereszt templom vészelte át. 
Templombúcsunk és örökös szentségimádásunk szeptember 14-én, szombaton van.
Két búcsús misét tartunk. 
Délelőtt ½ 11 órakor és este 7 órakor. 
A de. misén Ft. Csedő István ny. plébános prédikál. 
Az esti misén P. Bátor Botond ezüstmisés pálos atya. 
Örökös szentségimádást reggel 8-10 óráig, és 12-18 óráig tartjuk a Szent Kereszt templomban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése