2016. 05. 18.

Mire int az öt ujjunk?


Az ujjaink arra intenek, hogy tudjuk kikért is kell imádkozni.
Kikért kell imádkozni? 
Ferenc pápa 2013-ban az 5 ujjunk segítségével adott választ erre. 
1. A hüvelykujjad van hozzád legközelebb. Azokért kezd imádat, akik legközelebb vannak hozzád. Szeretteidért! 
2. Következő ujjad a mutatóujj. Imádkozz azokért, akik utat mutatnak, tanítanak és gyógyítanak. Tanáraid, orvosaid, papjaid legyenek mindig jelen imáidban. 
3. Következő ujjad a középső, amely a legmagasabb. Imádkozz azokért, akik irányítják hazád sorsát, és alakítják a közgondolkodást. 
4. A negyedik ujjad a gyűrűsujj, a leggyengébb ujjunk. Imádkozzunk a gyöngékért, akiknek sok bajuk van. Imádkozz a házaspárokért is. 
5. Utoljára marad a kisujjad, legkisebb az összes ujj közül, imádkozz önmagadért is.
 

1. Ima szülőkért

Jó Isten, te adtál nekem
szerető szülőket.
Jóságukért oltalmazzad,
és áldd meg, kérlek, őket!
Add, hogy mindig úgy szeressem,
mint Te Szűz Anyádat,
add, hogy sohase érje őket
miattam a bánat! Ámen. 
 
 
2. Ima a tanítóért

Isten, áldd meg tanítómat,
Aki engem jóra oktat!
Áldd meg Isten, egészséggel,
Türelemmel, bölcsességgel!

Add, hogy a mag, amit elvet,
Nemesítsen szívet, lelket.
Egy se essék kősziklára,
Sivatagnak homokjára.

Áldd meg Isten, tanítómat!
Hadd munkálja mindég jómat.
Bú kerülje, öröm érje,
Tűzz koszorút a fejére! 
(Pósa Lajos)


Ima jó papokért

Urunk, adj nekünk jó papokat,
ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk!
Akik Neked szolgálni szeretnének,
és nem uralkodni helyetted.
Akik a Te igazságodat hirdetik,
és nem a sajátjukat erőltetik ránk.
Akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni,
de tudnak tapintatosan magukról hallgatni.
Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket,
hanem amikor miattuk Téged ócsárlás ér.
Akik hiszik mindazt, amit tanítottál,
és azt nem csak velünk elhitetni akarják.
Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat,
hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat.
Végül kérünk, Urunk,
engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek,
s hogy ők is minél jobban megértsék:
mi bennük keressük jóságos arcod fényét.
Ámen.

3. Ima népünkért

 Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.
Tekints reánk, válságos időket élő népedre, és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét, és szolgáljuk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a Te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért.
Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.

4. Ima a családért

Adjon Isten mind jobbat, mind jobbat,
Ne csak mindig a rosszat, a rosszat.
Mitől félünk mentsen meg, mentsen meg,
Amit várunk legyen meg, legyen meg.

Adjon Isten minden jót, minden jót,
Jobb időt mind tavaly volt, tavaly volt.
Sok örömet e házba, e házba.
Boldogságot házunkba, házunkba.
(Moldvai népdal/)


5. Ima önmagamért

Őrangyalom, szívből kérlek,
Bűntől, bajtól őrizzél meg!
Életemben légy vezérem,
Halálomkor állj mellettem! 
Ámen. 

És milyen a nem imádkozó ember? 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése