2016. 05. 31.

Krisztus világa, 2016. Június - SzemleMárton Áron, az emberkatedrális ez adja a júniusi lapszám gerincét. A címlapon Rusti Alex fotója.
Csíkszeredában bérmált 1949. május 15-én Erdély legszeretettebb embere” - ahogy a református esperes nevezte Márton Áront. 2016. május 15-én, pünkösd napján bérmálás volt és ennek végén ünnepélyesen felvonultunk városunk főterére, ahol felavattuk a Márton Áron- szoborkompozíciót. Erről beszélnek lapunk színes felvételei.
Az isteni hívás – Tempfli József ny. nagyváradi püspök temetése kapcsán, hivatásáról, munkásságáról, valamint a papi, szerzetesi hivatásokról, az életszentségről és papszentelések kapcsán kérjük a Szentlelket, hogy világosítsa meg utunkat és kezdjünk el hittel imádkozni ahogy Márton Áron püspök biztatott: „A hit annyira kedves Jézus előtt, hogy miatta még azt is megteszi, ami eleinte nem volt szándékában” – olvassuk a vezércikkben.  (2. oldal)
„Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában”Szoborkompozíció Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában – Oláh-Gál Elvira tömör, lényegre törő és irodalmi keretbe helyezett tudósítása. Az Epilógusból kiemelem: „Márton Áron szobra, egyfajta mérce, kiinduló pontja számos közösségi eseménynek, körülötte számos középület és a panelházakban ott élnek híveink, úgy hogy ünnep és hétköznap, aki arra jár, szembesül és magával viszi Márton Áron gondolatát, tanítását.” (3-5. oldal) 
Az ünnepi beszédekAki értette a kortárs világ nyelvét” Áder János köztársasági elnök teljes beszéde. A mai naptól Márton Áron szobra itt áll Csíkszereda főterén. A rá jellemző mozdulattal. Védelmező, útra bocsátó gesztusa üzen minden magyarnak… (6. oldal)
Székelyföld népe nélkül nem volt és nem lehet jövendője magyar nemzetünknek”   Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke teljes beszéde. A bérmálás áldást osztó, napsugarazó pillanatát rögzítő Márton Áron hitünket erősíti, újra és újra nekünk ajándékozza a Szentlélek rendkívüli és egyben természetes erejét, hogy a keresztény hitében fenyegetett Európában Krisztus tanúiként szóval és cselekedetekkel terjesszük a keresztény értékeket, védelmezzük nemzetünket.”  (7. oldal)
Négy év, négy metszet – ballagó diákoknak Márton Áron életéből válogatta Sárközi Sándor piarista tanár, hozzáillesztve a 4 diákévhez: az egyes kirándulásokhoz, a nagy beszélgetésekhez, a tananyaggal való birkózásokhoz, végül az óvatos vagy forró ölelésekhez… Tízperces drámának is beillik a maga új megközelítésében a négy metszet, hogy Márton Áron példája segítse kicsengetett diákjainkat. (8-11. oldal)
Márton Áron emlékművek, szobrok 19 erdélyi és magyarországi alkotás seregszemléje. Ezekben gyönyörködhetünk.  Mindenik más és más, de mindenik a tanúságtevő Márton Áront mutatja. (12-13. oldal)
Áron püspök humora kilenc történet, melyet papjai mondtak el, kezdve Tempfli Józseffel... Az egyik bérmálási ebéd végén feketét szolgáltak fel, akkoriban pedig hiány cikk volt a kávé. A plébános feltűnően kínálta a ritkaság számba menő feketét a vendégeknek. A kegyelmes úrnak is ajánlotta: Jó fekete, tessék, kegyelmes úr! – A püspök úr erre huncutul megjegyezte: Fiam, feketének fekete, de nem tudjuk, hogy mitől.”
Válogatás Nagy Zoltán és Darvas-Kozma József gyűjtéséből. (14. oldal)
Keresztrejtvényben – Márton Áron egyik gondolatából idéz Korodi Zoltán rejtvénykészítő. Ugyan itt megismerhetjük hűséges megfejtőinket és a nyertest. (15. oldal)  
Nem mi választjuk ki a szentjeinket – Bajor Andor verse (részletek) (16. oldal).

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc 

A lap ára: 1,50 RON

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése