2016. 05. 19.

Képek a csíkszeredai bérmálásról és a Márton Áron-szoborkompozíció felavatásáról


A bérmálkozók köszöntik a főpásztort - Fotó: Csúcs Endre
Csíkszereda 2016. május 15.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Főtisztelendő Érsek és Püspök Atya!
  
- Mi fiatalok élni akarunk. Az emberi élet – akár ösztönösen, akár céltudatosan mindig a több, a teljesebb élet felé igyekszik. Tudjuk, hogy a lángoló életvágyat Isten a teremtéssel oltotta belénk.  
Az élni akarás, az önmagát sokféle módon és sokféle irányban kiélni vágyás, az egyre tökéletesebb élet felé való törekvés minden kor emberében megvolt. De olyanok vagyunk mi, hogy ha ezerféle vágy él bennünk, akkor dolgozik ösztöneinkben mind az ezernek az ellenkezője is
A Millenniumi templomtér - Fotó: Csúcs Endre
- Megváltozott világunkban is a lobogóvá vált életvágy az Úr ajándéka, ő szólítgat bennünket. De korunk nem csak arra döbbent rá minket, hogy milyen sokféleképpen tudunk féktelenné válni és tévelyegni, hanem arra is, hogy az életvágy a legszentebb bennünk.
Szentmise közben - Fotó: Csúcs Endre

 - Nekünk, akik szeretjük Istent, jobban kell szeretnünk az életet, mint bárki másnak, lobogjon bár benne az alkotásnak vagy az élvezésnek égig érő lángja. Azért oltotta belénk mennyei Atyánk az élet mindig többet akaró szeretetét, hogy ez az örökké dinamikus életvágy, utat és kifutást találjon a természetfelettibe, az Isten világába. Hogyan lehet részem az elképzelhetetlenül teljes életben, az Isten szentháromságos életében? Ezt a vágyunkat a Szentlélek irányítja a bérmálásban adott kegyelmei által.
             Azért kérjük a bérmálás szentségét az apostol utódtól:
-                     hogy a Lélek segítségével mélyebben tudjuk érteni az evangéliumot,
-                     hogy öntudatos keresztényekké váljunk,
-                     hogy tanúságtevő keresztényként éljünk a társadalomban,
-                     hogy hitünk szerinti élettel áldássá legyen bennünk mindaz a jó, amit keresztségünk óta szüleink, keresztszülénk, nevelőink és egyházunk értünk tett. 
Áldássá lenni a közösség számára - Fotó: Csúcs Endre
  
Érsek és Püspök atya, a bérmálkozók nevében fogadják szeretetünk jelét e virágot.
Isten hozta, Isten éltesse!

Fotó: Kiss János

Fotó: Kiss János


Hálát mondunk Érsek és Püspök atyának, hogy a keresztény nagykorúság szentségében részesítettek.

Hálát mondunk a plébános atyának és a tisztelendő uraknak, hogy felkészítettek a bérmálásra.
Hálát adunk azért, hogy ilyen népes és lelkes egyházközségünk van, amely befogadott, megszentelt minket és sorsunkat hordozza.  
Dicsértessék a Jézus Krisztus!  

Felvonulás a Márton Áron-szoborkompozició felavatására
 
A bérmálási mise után felvonulunk a Szabadság-térre
Köllő Ferenc karnagy, a kozmási és a csíkszentkirályi fúvósok
A Szent Kereszt Főplébánia Gaudete énekkara
A Márton Áron Katolikus Férfiak Szövetsége zászlaja
Dr. Áder János köztársasági elnök a felvonuláson

Az elnöki pár a megbérmáltak és biztonságiak sorfala között

Megérkezés a Márton Áron-szoborkompozícióhoz
Antal Attila megbízott polgármester és Exc. Tamás József püspök köszönti a megjelenteket
dr. Áder János köztársasági elnök beszél
"Kereszténység nélkül nincs Európa, Márton Áron nélkül Székelyföld, Székelyföld léte nélkül nem volt és nem lehet jövendője magyar nemzetünknek" - mondta Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke.
A Márton Áron Katolikus Férfiak szövetsége nevében Ráduly Róbert Kálmán beszél
Exc. és Ft. Jakubinyi György ismerteti nagy elődje életútját és megáldja a leleplezett szoborkompozíciótElsőként Áder János köztársasági elnök koszorúz

Az ünnepség a magyar Himnusz és a székely himnusz eléneklésével zárult


Köszönöm megtisztelő érdeklődésüket. 
A fotókat Csúcs Endre készítette.

A megbérmáltakkal péntek este 7 órakor közös találkozót tartunk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése