2016. 05. 03.

Krisztus világa, 2016. Május - Szemle


A május újra száz csodát ígér - a Kedves Olvasónak bizonyára ez a cím az első erdélyi magyar slágert juttatja eszébe, amely az 1950-es évek derekán keletkezett: A Donát úton nyílnak már az orgonák. Szövegét Imrédy Géza színművész, zenéjét George Sbârcea írta, de a dal országszerte csak az 1970-es években, Tamás Gábor által vált ismertté. A természet kibontakozása mellett a május hónap egyházi értelemben is a leggazdagabb, lelki kultúránkat tekintve talán ez a hónap lehet leghatékonyabb számunkra. Elseje Szent József, a munkás ünnepe, s mivel vasárnapra esik, ezért az édesanyák napja, de az elsőáldozások kezdete is. Május 5-én Áldozócsütörtök, 8-án Kommunikációs világnap, 14-én a csíksomlyói pünkösdszombati búcsú, 15-én Pünkösd – Csíkszeredában bérmálás és a Márton Áron-szoborcsoport felavatása, 22-én Szentháromság vasárnap, 26-án Úrnapja, 30-án Szent István király ereklyéinek átvitele. Május hónap minden napján elimádkozzuk a Boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádságot, a lorettói litániát. Aki mindezt megéli, megtapasztalja keresztény életgazdagságot. Aki megmarad Jézus szeretetében, az megtalálja úját az örök Szeretet felé. Ezért a bérmálás szentségében kapott lelki adományokkal úgy kell élni, hogy boldogok legyünk, és környezetünk számára legyünk Jézus Krisztus levele (vö. 2Kor 3,3), amelyet az élő Isten Lelke írt szívünk lapjaira. (2. oldal)
Örvendünk, hogy újra itt vagy – Ha hivatásunkat Szent József és a Szűzanya  nyomán éljük, akkor nem ér váratlanul  Jézus újabb eljövetele - elmélkedik Páll Áron III. éves kispap. (3. oldal)
Ígéret Holger Zaborowski az ígéret, ígéretszegés, ígérgetés okait boncolgatja és rámutat a megbocsátás és kiengesztelődés szükséges voltára. Fordította Bács Béla János. (3. oldal)
A szakralitás vonzásában - George Desvalliérs (1861-1950) francia szimbolista, expresszionista festő életútját ismerteti Molnár Annamária. A művész törekvését jól szemlélteti vallomása: Az erőszak áldozatokat követel, a szeretet viszont barátokat igényel.  (4-5. oldal)
Erdély legszeretettebb embere Május 15-én Csíkszeredában 11 órai kezdettel, Jakubinyi György érsek és Tamás József püspök a keresztény nagykorúság szentségében részesíti felkészült ifjainkat. A szentmise után együtt vonulunk szeretett városunk főterére, hogy 13 órakor felavassuk a Márton Áron-szoborcsoportot. Ezzel a főtérnek ő lesz a „gazdája”, hiszen az általa is annyira szeretett és féltett intézmények határolják körül. Szelleme áradjon ki kicsikre és nagyokra, ifjakra és idősekre, egyszerűekre és kiválókra. Epikus, elbeszélő szobor, mintha a görög agorán lennénk, hogy ragaszkodjunk eszméihez, mint ahogy csíki hívei ragaszkodtak hozzá, hogy Ő bérmálja. A cikkíró felidézi az 1949. május 15-iki csíkszeredai bérmlást, amikor Albert Vilmos tanár, egyháztanácsos a jegyzőkönyvben megörökítette: „Itt járt közöttünk a Jóság és Igazság szépséges lelke”. Bővebben a 6-7 oldalon.
Tokaj történelmi borvidék – A Hungarikumok bemutatása sorozatban a Tokaji asszú titkát mutatja be Sárközi Sándor piarista atya. Ahhoz hogy valaki élvezni tudja a Tokaj-hegy levét, annnak ismernie kell a bor történetét is, és akkor megérti  XIV. Lajos francia király mondását: „Vinum regum, rex vinorum, azaz Királyok bora, borok királya”. A másik Hungarikum pedig a
Vizsolyi Biblia – Értékeljük Károlyi Gáspár 1590-ben kinyomtatott magyar nyelvű Bibliáját, amely nemzetünk kincse. (8-9. oldal)  
Könyveim rövid története  dr. Bakó Mária Hajnalka 15 éves kórházasszisztensi munkájának írott gyümölcseiről számol be.  (10. oldal)
A Katolikus Egyház Katekizmusa – rovat a föltámadás és örök élet hitéről szól. (11. oldal)
Játékos ismerkedés szentekkel - Szent Márton, Canterbery Szent Ágoston, Szent Béda és Szent Benedek a kihívóink. (11. oldal)
Ismeretlen, szép szerelmem – Michel Quoist: Beszélj nekem a szerelemről. (12. oldal)
A lusta leány népmesét és a feladatokat Katóca állította össze. (13. oldal)
Derűs oldal – Májusról, kórházról, és aforizmák mellett Hofi humort is találunk, Balázs Tünde összeállításában. (14. oldal)
Keresztrejtvényben – Weöres Sándor vers részlete szunnyad, amit életre kell kelteni. Végül megismerhetjük megfejtőinket, nyerteseinket.
Gyermekké tettél – József Attila verse. (16. oldal)

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése