2016. 05. 24.

2020-ban Budapest fontos üzenete1938. május 26-án volt Áldozócsütörtök. Felejthetetlen nap a magyar nemzet történetében, amikor Eugenio Pacelli bíboros-államtitkár, pápai követ - egy év múlva XII. Pius néven pápa - megnyitotta Budapesten a 34. Eucharisztikus Világkongresszust. Ennek célja az volt, hogy Magyarország megújuljon Krisztusból és áthatva az Eucharisztia szeretetétől, méltó legyen Krisztus királyhoz. 
Népünk az emmauszi tanítványokkal kérte: Maradj velünk, Uram, hogy „fakadjon ebből az oltárból a kegyelem bősége.” És fakadt a kegyelem. Míg az egyházi megmozdulások az eucharisztikus életbe vezették be a hívőket, a kegyelmi élettel való áthatásra irányultak, addig a világi megmozdulások az eucharisztikus Krisztus előtt való hódolatot juttatták kifejezésre. 

Ma Úrnapja, a mi Urunk Jézus Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe van. Világszerte körmenetben hódolunk az Oltáriszentségben köztünk maradt Jézus Krisztus előtt. Krisztus Urunk szentségi jelenlétét és szeretetét szentáldozással és körmenettel köszönjük meg. Mindenütt felcsendül a '38-as kongresszus himnusza: Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat, millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat!

Londonban a Hampton Court palota közelében található az un. Nagy Szőlőtőke, melyet 1768-ban Capability Brown, neves angol tájépítész ültetett. A föld legnagyobb és leghosszabb venyigéje 30 méter hosszú. Kedvező időjárás esetén 1000-1200 kg fekete szőlő terem rajta. Vajon hogyan lehetséges ez? A magyarázat igen egyszerű. A szőlőtőke gyökere legalább tíz méter mélységbe nyúlik, és onnan szívja fel a Temze folyó éltető vizét. Az állandó nedvesség biztosítja a szőlővesszők gazdag termését.
A keresztségi kegyelem által Jézusba oltódtunk, hogy az Atyával való szeretet-találkozásunk az Oltáriszentség vételében teljes legyen. Úgy akarunk találkozni, ahogyan kell: azok buzgalmával, akik kimondhatatlanul szeretik az egyedül üdvözítő Valakit
Cebu 2016 - Budapest 2020 Eucharisztikus Világkongresszus
Jézus az élet kenyerének és élő vízforrásnak nevezte magát. Minden szentáldozásban Vele lépünk kapcsolatba és így biztosítja istengyermeki életünk növekedését és gazdagodását. Ezért hangsúlyozta már a múlt század elején X. Szent Pius pápa: A gyakori és jó szentáldozás legrövidebb út a mennyországba.
Most a mennybe vezető út fontos állomásán, Úrnapján, az Oltáriszentség szerzésének ünnepén szentségi módon találkozunk az örök Szeretettel.

1 megjegyzés: