2016. 06. 04.

Ballagás a csíkszeredai Segítő Mária GimnáziumbanKedves Végzős Diákok!
Ünneplő Testvéreim!
Sík Sándor piarista költő írja: Nekem nem kell a dal, ha nincsen/ Hullámai fölött az Isten.” Felkészültetek és megtartottátok a hálaadó szentmisét. Ballagástok alkalmával nagy szeretettel köszöntelek Egyházunk nevében. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepén négy édesanyáról szeretnék szólni, akikhez mindnyájan kötődünk.
A földi édesanya az első, aki szíve szeretetével kíséri gyermekét. Sokszor aggódva, fájdalmak tőreitől gyötörten. Máskor örömmel, boldogan. Az édesanyák sokszor nem értik, hogy gyermekük mit, miért tesz. De segítenek és mindent megjegyeznek. Aggódva, féltve kérdezgetik: fiam, lányom, miért tetted ezt velünk? Most pedig könnyet, öröm könnyet ejtenek értetek.
Égi édesanyánk is – kinek nevét viseli középiskolánk –, a csíksomlyói Segítő Mária szeplőtelen szívének szeretetével oltalmaz titeket, mint hat évszázadon át oltalmazta az 1448-ban alapított csíksomlyói ferences konvent-iskola növendékeinek életét.
A haza a harmadik édesanya. Ezt az 1000 éves édesanyát, Hungáriát a magyar nemzet meggyászolta 1920. június 4-én. Az iskolákban és a hivatalokban szünetet rendeltek el, az újságok gyászkeretben jelentek meg, a zászlókat félárbocra eresztették. Délelőtt 10 órakor megkondult az ország összes harangja, megálltak az utasszállító járművek és öt percre a vonatok is az egész országban. Fekete szalaggal vagy zöld gallyas jelvénnyel a kabátjukon az emberek már a kora reggeli óráktól gyülekeztek, a tömeg csak a Himnuszt énekelte: Isten, áldd meg a magyart!
Budapesten a Szent István Bazilikában 10 órakor Páter Zadravecz István, a Nemzeti Hadsereg tábori püspöke prédikált. Az istentisztelet után, 11 óra 5 perckor összeült a nemzetgyűlés. Rakovszky István házelnök rövid beszédet mondott. Beszéde végén az elszakított országrészek lakóinak ezt üzente: „Ezerévi együttlét után válnunk kell, de nem örökre. E pillanattól kezdve minden gondolatunk, éjjel-nappal minden szívdobbanásunk arra fog irányulni, hogy régi dicsőségben, régi nagyságban egyesülhessünk velük. És amikor őket a búcsúnál még egyszer szívünkhöz szorítjuk, szíveink úgy egybeforrnak, hogy azokat semmi ármány, semmiféle erőszak, semmi hatalom elválasztani nem tudja.” A képviselők felállva és tapsolva fejezték ki egyetértésüket az elnökkel, aki Nagy-Magyarország utolsó nemzetgyűlését 11 óra 15 perckor berekesztette. Délután 4 óra 30 perckor a magyar delegáció aláírta az un. „békediktátumot” a versailles-i kastély Trianon épületében és elsőnek távozott.
A trianoni tragédiára emlékezve, a Magyar Országgyűlés 2010. évi XLV. törvénye a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Ekkor feléledt halálos álmából Hungária, az igazi édesanya, hogy újra visszahonosítsa gyermekeit, fiait és leányait. Azóta gyógyulnak sebeink, az életerő dolgozik bennünk, s mint az aradi Szabadság-szobor főalakja, Hungaria asszony mondja: maradjatok egységben, sokasodjatok és közösen dolgozzatok a jövőért.
A negyedik édesanya az Alma Mater, az iskola. Az almus, a, um latin szó jelentése gondoskodó, tápláló, nevelő. Az iskola nevelő, felnőttségre segítő anya! 
Schmidt Egon neves magyar ornitológus, madártanász egyik megfigyelését idézem. Miért énekel a fülemüle? Ugyanis a fülemüle apuka éjjel-nappal hat héten át énekel – csak a hímek énekelnek! –, amikor a kicsik kikelnek a tojásból. A fülemülék éneklése május első felében éri el csúcspontját, utána már a fiókák nevelése foglalja le a hímeket.
Miért énekel a fülemüle apuka még éjjel is? Miért nem elég csak nappal? – ezek a kérdések foglalkoztatták a tudóst. Ezért kivett három fiókát a hímek közül. Bevitte a lakásába és táplálta őket. Három hét múlva visszarakta őket a fészekbe, az apuka visszafogadta. Amikor eljött a kirepülés ideje, majd ivarérettek lettek, ez a három, amelyiknek hiányzott az apukás három hét, olyan rikácsoló hangot adott, hogy a tojók (nőstények) elmenekültek tőlük. Ilyen helyzetben nincs házasság, nincs fészek, nincs nemzedék, nincs folytatás. Mert az a kis buta állat tudja: nekem csak hat hetem van, hogy beleénekeljem a szükséges dallamot a fiókák fejébe, hogy legyen folytatás, hogy biztosítsam a jövőt.
Kedves Szülők és Tanárok!
Lányaitok és fiaitok 18 évesek, felnőttek lettek. Mostanig köztetek, veletek voltak.
Mit tudtatok beleénekelni gyermekeitek, a végzős diákok szívébe, lelkébe, elméjébe? Bele tudtátok-e énekelni a Szent István-i élet dallamát, a jó ritmust: Isten, család, haza? Ezek a 18 éves fiatalok hogyan szállnak ki a családi fészekből, az iskolából?
Kedves Ballagó Ifjak!
Az Igazgató úr reménykedve bocsájt el titeket, mint fülemüle apuka a fiókáit. Mi is reméljük, hogy a szükséges dallamot beénekelték szívetekbe és megjegyeztétek, hogy legyen folytatás, legyen házasságkötés, legyen új fészek. Jöjjön az új nemzedék, legyen jövő.
Márton Áron Emlék Évben vagyunk. Városunk háláját nagy püspökünk iránt szobor-kompozícióval fejezte ki. A püspök úr 70 évvel ezelőtti kijelentése ma is aktuális, szinte helyzetjelentés: A mi fiainknak minden pályán és foglalkozásban kemény versenyt kell megállniok, az előnyökbe beleszületettek és kiváltságoltak tömegével kell fölvenniük a harcot, hogy a maguk számára a helyet kiverekedjék és megtartsák, és ezenkívül: mindenkinek, akinek végzettsége van, közösségi munkát kell vállalnia …, vezetőnek kell lennie.”
Kedves Ifjak!
Legyen a szent püspök jelszava felhívás számotokra: Non recuso laborem! Nem utasítom vissza a munkát! Nem futamodom meg a munkától!
Garantálom, nem lesztek munka nélkül!
Munkátokban segítsen a Jóisten, oltalmazzon a Szűzanya és veletek küzdjön a magyar közösség!
Isten áldása legyen rajtatok!

Csíkszereda, 2016. június 4-én.
Dr. Darvas-Kozma József

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése