2016. 06. 30.

Európa építői 2.A hűséges hivatalnok. Egy lelkiismeretes hivatalnok harminc éven át pontosan, hűségesen végezte munkáját. Nem látványos feladatokat, de az emberek közvetlen javát szolgálta. Sohasem élt vissza beosztásával és becsülettel teljesítette kötelességét. Valaki megkérdezte tőle: Miért tartott ki ebben a nehéz szolgálatban, amikor annyi bosszúság és értetlenség kísérte áldásos tevékenységét?
Az illető ezt válaszolta: Senki sem hajózta volna át az óceánt, ha vihar esetén elhagyhatta volna a hajót...
Mitagadás, szívesen elmenekülnénk a szenvedés viharából. Egyesek meg is teszik... Mindent elkövetnek, hogy saját terveiket írassák alá az Istennel. Ez azonban nem sikerül. Nekünk kell aláírnunk Isten tervét akkor is, ha beleszövi a szenvedés szálait, mert ezek Jézus igazi jegyei, általuk kapcsolódunk bele megváltó művébe.
**
Pascal imája
Vedd hát el tőlem, Uram, a szomorúságot, amely az önszeretetből származhatna. Ne legyek szomorú az én bajaim és a világ dolgai miatt, amelyek nem sikerülnek úgy, ahogy hajlamaim kívánnák... 
De add meg azt a szomorúságot, amely összhangban van a tiéddel. Bajaim szolgáljanak haragod kiengesztelésére. Add, hogy fájdalmaim üdvösségemet szolgálják... 
Te tudod, mi válik javamra, te vagy a legfőbb Mester. Tégy velem, amit akarsz... 
Add, hogy szent bizalommal kész legyek elfogadni örök Gondviselésed végzéseit és egyformán szeressem mindazt, ami tőled jön. Ámen.

Ajánló:

Európa építőiNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése