2016. 06. 23.

Korunk miazmáiAz 1860-as évek második felében dél-franciaországi Champagne vidékén tombolt a marha és birka vész. Elátkozott réteknek nevezték az emberek, amíg Louis Pasteur (1822 - 1895) – francia mikrobiológus és kémikus, aki az orvostudomány történetének talán legfontosabb egyéni alakjaként ismert mint a mikrobiológia, az immunológia és a járványtan megalapítója – utána nem járt a bajnak. Megállapította, hogy nincsenek "elátkozott rétek" és "megátkozott állatfajok", de tovább élhetnek bennük azok a miazmák, amelyeket a legelőről magukba szednek. Megtiltotta az elhullott állatok elföldelését, ezért radikális megoldást, az égtést vezette be. Ezzel megmentette a francia gazdákat. 
Király László költő Félelem c. versében is utalás történik erre: „Senki se kérdi kié volt a vétek / Ellenem lázadnak az elátkozott rétek / s lángot okádó hétfejű félelem / ölő nézése dereng a szívemen.” Szent Pál apostol az emberiség nagy kórokozójának a bűn szolgaságába merült emberi testet jelöli meg. (Gal 4,31b- 5,1, 13-21) A népek térítője lélekben a Golgotára vezeti fel Kisázsia vadnak tartott népét, a galatákat, hogy ott semmisítsék meg régi vadságukat, bűnüket, szenvedélyeiket. 
A mai kor emberének sátáni miazmáitól – az alkoholtól, a kábítószertől, a sexhullámoktól, az erőszaktól és az öngyilkosságtól - csak a Szentlélek tüze és a Krisztus keresztjének perzselő fájdalma tisztíthatja meg az emberiséget. Megdöbbentő, hogy büntetőeljárás indult Valencia érseke, Cañizares bíboros ellen, mivel bírálta a "meleg pártolókat", ugyanúgy a radikális feminista csoportokat és elutasította Európa "nyitott ajtók" bevándorlási politikáját. 
Hasonlóan betiltották a magyar focirajongók által a Marseille-i Stade Vélodrome stadionban kifeszített molinót, amely a piros-fehér-zöld ernyő alatt a családot védi. 
A bűnpártolók büntetendőnek minősítik azt, aki védelmezi a családot mint egy férfi és egy nő szövetségét! Az EU mai urai rabok, a bűnök rabjai. 
Jézus pedig arra inti követőit, hogy a földi dolgoktól való független, szabad életet kell élni. (Lk 9,51–62) Illés az ószövetség legnagyobb prófétája Elizeustól az anyagiaktól való teljes függetlenséget kívánta meg. (1Kir 19,16b+19-21) Elizeus, amikor meggyőződött arról, hogy Isten más hivatást szánt neki, mint a földművességet, akkor a pár iga marhát levágta, a húst az eke felszerelés fájával megfőzte és odaadta a népnek, hogy egyenek. Elizeus jelképesen is kifejezte, hogy felhagy eddigi életével és követi Istentől kapott új életirányát. 
Jézus a hozzá csatlakozókat inti, hogy a legmozgékonyabb, legnyugtalanabb állatoknak is van nyugodt otthonuk (a rókáknak, a madaraknak), de neki nincs, és életét a vándorlás, a folytonos úton levés jellemzi. Aki igazi életet, a Jézushoz tartozást választotta, az késedelem nélkül kövesse. 
Az Isten Országának szolgálata feltétel nélküli odaadást, készséget, egész embert kíván, mert csak így juthat el az Atyához. Csak a szabad ember szabad a jóra! 
A szabadosság igába dönt!

„Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára.” Lk 9,62

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése