2016. 06. 11.

Mi a romlottság fokmérője?Napjainkban egy terror állam – amelynek létrejötte mellett amerikai érdekkörök bábáskodtak –, rettegésben tartja a világot. A merényletek és kegyetlenkedések láttán, kérdezzük: Miért aljasul le az ember, miért esik a romlottság vétkébe? Mi az emberi romlottság fokmérője?
Barsi Balázs ferences szónok szerint „Az emberi romlottság fokmérője nem annyira az elkövetett bűnök nagysága és sokasága, hanem a bűnbánatra való képtelenség.”
A szentírási történetekben nem arról van szó, hogy ki mennyire bűnös, hanem ki mennyire képes bűnbánatot tartani. A bűnbánat visszahelyez Isten szeretetének világába. Egy őszinte gyónás óriási súlytól képes megszabadítani, és az elhibázott életnek új irányt adni. 
Miért félnék megvallani bűnömet a mindenható Istennek, ha egyszer elkövetni volt bátorságom? Máskülönben mindenféle rövidzárlatot illik kijavítani. 
Liturgiánk olvasmányai megláttatják velünk Isten irgalmát és megbocsátó szeretetét. Törvényt is azért adott, hogy segítsen az erkölcsi rend megtartásában. Az ószövetség népe igazi uralkodójának Istent tartotta, akinek törvényét még a királynak is meg kell tartania. A próféták, mint Isten küldöttei felelősségre vonhatták a királyt is, ha megszegte a törvényt. Dávid király szenvedélytől elvakultan halálba küldte a hetita Uriját, hogy megszerezze annak feleségét. Dávid király, aki bűnös, de szent is, egy lépésre van attól, hogy a romlottság vétkébe essen. Dávid tehát bűnös, de nem romlott, mert aki romlott, nincs annak tudatában. Isten pedig Nátán próféta által értésére adja a rosszat, amit elkövetett. (2Sám 12,7-10.13) Dávid, aki nemes szívű, felismeri vétkét. Mit mond neki Nátán? Az Úr megbocsátja bűnödet, de a romlottság, amelyet támasztottál, növekedni fog. Megöltél egy ártatlant, hogy elkendőzd a házasságtörést. A kard sosem távolodik majd el házadtól. Isten megbocsátja a bűnt, Dávid belátja bűnét. Bánatának őszinteségéről tanúskodik az 51. zsoltár: „Könyörülj rajtam, Istenem!” Dávid megtér, megalázkodik, de a romlottság sebei nehezen gyógyulnak. Amikor romlott fia, Absalom elől kell menekülnie, akkor is siratja vétkeit. A megaláztatásokon keresztül érkezett el Dávid szívéhez az alázat. Nincs alázat megaláztatás nélkül. Ha nem vagy képes elviselni megaláztatásokat az életedben, nem vagy alázatos – mondja Ferenc pápa. 
Az irgalmas Isten és az ő megbocsátó szeretetét Jézus az üdvösség fényében mutatja. A két adós történetéről szólva, Jézus kiemeli, hogy aki szívét elzárja a szeretet elől nem nyer soha bocsánatot. (Lk 7,36-8,3) Az élethez vezető út a megtérés, odafordulás Istenhez. A bűnök bocsánata az irgalmas Isten szeretetének és a bűnbánó ember válaszának együttese. Becsapják tehát önmagukat, akik a törvényekhez kötődnek és nem Jézushoz. (Gal 2,16. 19-21). A Krisztusban gyökerező hit által üdvözülünk, mert ő a mi elégtételünk.

„Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!” Lk 7,50

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése