2017. 12. 28.

Család – Óév - ÚjévKarácsonykor a családokat és az Egyházat a Szent Család szeretete hatja át. A Szent Család Isten boldogságának földi ikonja, minden emberi család példaképe, mert benne Jézus a Szentháromság életét éli: egy mindenkiért és mindenki egyért. Jézus azért jött, hogy a szeretet életformáját megélje, és Egyházában mindenki egy családdá legyen. (Lk 2,22-40) 
A földi családdal kezdődő szeretet közösség az egyházban tovább fejlődik, és kiteljesedik a mennyei egyetlen, megdicsőült családban, ahol nem lesz házasság, ahol átalakul, istenivé magasztosul a szerelem, a házastársi és szülői érzés, a gyermeki ragaszkodás.
„Az a nő, aki befogad testébe egy új életet, új életet és reményt ad az egész világnak.
Az a család, amely teret biztosít az élet számára a növekedésre, lehetővé teszi, hogy e reménység valódi gazdagsággá váljon a társadalom számára.” 
Csíkszentsimoni László család 2017-ben
A családi otthon boldogságának, jövőjének megteremtésében nagy jelentősége van a szeretet áramlásának irgalmasság, jóság, alázat, szelídség és türelem formájában. Mivel a mennyei élet már itt a földön elkezdődik, ezért ezt az öt erényt naponta kell gyakorolni, hogy fokozatosan kialakuljanak a szent családok. 
Moldvai magyar család
Jézus jelenléte által lesznek szentek a családok, mert Ő önmagát tette a hitbeli közösség és házasság misztériuma alapjává: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Majd így folytatta: „a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő. Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” (Mt 19,6-7).
Belátjuk-e, hogy milyen nagy kincs a család, amelybe egész lényünk gyökerezik, és amely szívünket élteti? Fel merjük-e vállalni a Szent Család életstílusát?
Az Isten akarta családi élet vállalása nem magától értetődő dolog, az mindig egyéni döntést és kitartást követel. (Zsid 11,8.11-12. 17-19) 
Burger család - Kárpátalja
A család és az egyén sebzettsége csak akkor gyógyul meg, ha mindenestül belép az üdvtörténetbe. (Ter 15,1-6; 21,1-3). Ha gyakoroljuk a családi erényeket, akkor megtartó erejük is erősödik az idő múlásával. Maradandó lesz a család, ha a szívünkben őrizzük a szeretetet, a hűséget, a szolgálatot és a gyermekáldást.
Azért nevezzük erénynek, mert az emberben Krisztus tárulkozhat ki teljes valójában. 
Aki túlteszi magát a családi erényeken, az olyan sose találja meg boldogságát, sem itt, sem a más világon, mint az, aki gyermekei életét összetörte akarta építeni a maga boldogságát. A Szent Család példája erősítse családjainkat, hogy jobban szeressék egymást és a tévelygők mielőbb  találjanak vissza a Szent Család mutatta útra.

Békét adj szívünknek, békét családunknak. Békét nemzetünknek, békét a világnak!
           
Dr. Darvas-Kozma József

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése