2017. 12. 23.

Krisztus világa, 2018. január - SzemleHordozzuk a fényt A 2018. év változatosnak ígérkezik. Elsőáldozás, bérmálás, Ifjúság éve, egyházi évfordulók, Mátyás király-emlékév, választás stb. Már október elejétől közösen keressük életünk fontos kérdéseire a jó választ. … A gyermekek értelmük használatától már rakosgatják értékrendjük elemeit – ami szerint akarnak élni –, amelyek egész életükön át kísérik őket. Ez az értékrend segíti őket egy nagyon bonyolult világban: irányt ad, értelmet, biztonságot, hogy az élet kudarcait egészségesebben tudják kezelni. … Jézus pedig a fixpont. A Szentcsalád legyen a szülők s nagyszülők példaképe, hogy a gyermekeket és ifjakat az örök értékek szerint tudják nevelni, hogy világunkban az igazi fény hordozóivá tudjanak válni. (2. oldal)
A Szent Péter-bazilikában – címmel az Örök Városban ért meglepetését írja le dr. Bakó Mária Hajnalka. Ahol két évtizeddel ezelőtt még az áhítat helye volt, most teljesen új helyzet alakult ki. Szentmisére való készületnek híre helye sem volt a bazilika főoltáránál. Időközben a középen meghagyott szabad téren bevonult az asszisztencia, de nem a főoltárhoz, hanem a mögötte levő kápolnába. Ismerős volt a bejárat, gondoltam, hátha bejutok. Hiú ábránd volt... Most értettem meg a tömeg csalódottságát, amikor csalódtam. Szóba álltam néhányukkal, ők is szentmisére jöttek, sok ezer kilométerről...  (3. oldal)
A világon elsőként Magyarországon épült meg Magyarországon áll az a kápolna, amely a világon először viselte a Szeplőtelen Fogantatás nevet. Ez is Hungarikum! A Kőhegyen álló Szeplőtelen Fogantatás kápolnának az alapítója és felépítője a budaörsi Wendler Ferenc, akinek 1847. jún. 29-én éjszakai látomásában megjelent a Szűzanya: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”  Tizenegy évvel a Lourdes-i jelenés előtt vagyunk, ahol 1854-ben a pápa jóváhagyta a kápolna építését. E szenthely kálváriás történetét mutatja be napjainkig – Darvas-Kozma József  a 4-7. oldalon.
Felvidéki Értéktár 1. A Felvidék fogalmát tisztázza Sárközi Sándor piarista atya, majd a mai Felvidék jelentése már csak Szlovákia területére korlátozódik. Bemutatja a csehszlovákiai magyar kisebbség történetét a trianoni diktátumtól 1993. január 1-ig egybe maradt országot. Ezután a mai Szlovákiában élő magyarság életét és annak alakulását mutatja be. (8-9. oldal)
Feljegyzések a csíkszentmártoni temető és templomkert sírfeliratairól – Vitos Antal lapunk 3. Számától kezdve (2010. November) folyamatosan írta az Oltárra emelt barátaink – Játékos ismerkedés szentekkel c. sorozatot. 2017. Decemberi látogatásunkkor mutatta kéziratban levő munkáját és hataémas névtárát. Kéziratos dolgozata néhány részletének közlésével tisztelgünk előtte! Több mint 600 oldalt kitevő munkában méltatja számos ima- és énekeskönyv szerzőjét, kiadóját, Baka János kiváló kántortanítót, aki 52 éven át  működött és nyugdíjba vonulásakor Mailáth püspök úr ajánlatára XI. Pius pápa “Bene merenti” éremmel tüntette ki. (10-11. oldal)
Közöttünk – Matthias Mühl a házi beteggondozók tevékenységén keresztül rámutat, Jézus szegényeknek és betegeknek nyújtott segítségében, tettekben jelen van Isten országa (Lk 17,20). A liturgiában is szerepel Isten országa és az életet szolgáló cselekvés közötti belső összefüggés van. Jézus szemszögéből az ápolónői feladatban, mindig megtapasztalható valami Isten jelenlétéből közöttünk”. Fordította Bács Béla János. (11. oldal)
Amit a lelkileg erős emberek nem tesznek – 13 pontnyi segítséget nyújt László Rezső atya az új évre – olvassuk a 12. oldalon.
A csoda hegedű – Újabb kalandok Tündérországban. Mese és feladat: Katócától. (13. oldal)
Derűs oldal – Aforizmák, adomák és 3 Kaján Tibor rajz. Derüljön mindenki! (14. oldal)
A keresztrejtvényben – Ady Endre két sora lappang. Készítette: Korodi Zoltán. Megismerjük a decemberi szám megfejtőit; nyerteseinket és támogatónkat.
Pilinszky János: Szilveszteri tizenkettő” – írásában földönjáró” ünnepnek nevezi, mert gyönyörű alkalom az igazi derű s tegyük hozzá a földi öröm számára. Ne feledjük el a legharsányabb szilveszteri zsivajban se: véghetetlen csendben és szelíden Isten most hajtja át csillagnyájait az óesztendőből az újesztendő mezőire.

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.


Ajánlott bejegyzések: 

Hungarikum lett a pálos rend is 

Szeplőtelen Fogantatás. 

Legyél útitárs!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése