2017. 12. 23.

Házszentelés 2018.

A házszentelést a csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánián 2018. január 2-án kezdjük és 6-án fejezzük be a beosztás szerint:

A 2018. ÉVI HÁZSZENTELÉS BEOSZTÁSAMsgr. Darvas-Kozma József
1.   Csengettyűsök vagy híradók beköszöntője:


D. a J. Kr.!

Tudjátok emberek, hogy jön a Szentkereszt,
Ki néktek üdvösségtek, eljön ma hozzátok.
Mi többet nem beszélünk csak egyet kérdünk:
Szabad-e a Szentkeresztnek hozzátok bejönni?

T. György Imre


(Ha nem tudják fogadni, akkor egyszerű köszönéssel távoznak, és a kapura vagy tömbházban az ajtó elé krétával egy vonalat húznak. Ez azt jelenti, hogy oda nem kell bemenni.)Ha a válasz: IGEN, akkor így folytatják:
Most Isten veletek áldott jó emberek,
Kik a Szentkeresztnek szállást engedtetek,
A mennyei béke maradjon veletek.
D. a J. Kr.!

Ha fogadják, akkor az ajtó elé vagy a kapura +-et tesznek.

T. Tódor Attila
 

2. A vidimuszok, ministránsok beköszöntője:
A vidimuszok, amikor belépnek a házba, mondják: 
Láttuk az Úr csillagát Napkelet felől, és eljöttünk imádni Őt!

Pap: Békesség e háznak.
Vidimuszok: És a benne lakóknak.

Az áldás után ima és olvasmány.
A kántor pedig felírja krétával: G + M + B + 2018 

** 
T. Şcheianu Ciprián József
Vízkereszt napja, az Isten megtalálásának, az Úr kijelentésének napja, másként Háromkirályok: Gáspár, Menyhárt, Boldizsár napja, az Egyháznak egyik legősibb ünnepe. Középkori szokás az emberi hajlékok megszentelése.

Házszenteléskor nyilvánosan megvalljuk keresztény hitünket, és Krisztus áldását kérjük a családra. A szentelés bizonyos ünnepélyességgel folyt le, hiszen a rendkívüli családi eseményeket nem számítva, évente legalább ekkor fölkereste a pap hajlékukban a híveit. 
A pap nemcsak a házat, hanem a benne lakókat is megszenteli, és Isten oltalmába ajánlja.  
A pap szenteltvízzel meghinti a hajlékot, ezt mondja: „Emlékeztessen a szenteltvíz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével és feltámadásával megváltott minket!” 
A mester (kántor) a háromkirályok nevének kezdőbetűit kereszttel és évszámmal felírja az ajtóra vagy a ház szemöldökfájára.

A szobában az asztalt fehér abrosszal terítették le, rátették a feszületet, amit az imádság végén a családtagok megcsókoltak. Így fejezték ki szeretetüket Jézus iránt. 
Kezükben az égő gyertya a Krisztus elé járulást, a készenlétet jelentette. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése