2017. 12. 05.

Legyél útitárs!A főútvonalaknak mindenkor nagy jelentőségük volt. A Római Birodalom négy fontos pilléren nyugodott: a jogon, a valláson, a biztonságon és az utakon. A jó utak mentén virágzott a gazdasági élet és az idegenforgalom. A jó út, mindig előnyt jelentett. 1967-ben a hatnapos arab-izraeli háborúban Izrael az egykori római utakat használta fel sikeresen önmaga védelmében.
Isten szemében mindannyian és mindig útkészítők vagyunk. Az isteni öröm, a mennyei dicsőség, ugyanakkor a földi haza útkészítői is. 
Társulj hozzánk, akik azért imádkozunk, hogy Magyarország megmaradjon kereszténynek és az evangéliumi értékek hordozójának.
Naponta imádkozd velünk: 


Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.

Tekints reánk, válságos időket élő népedre  és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét és szolgáljuk javát.

Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.

Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért. Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.

Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.

Egyházi jóváhagyás: 18-2012. 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése