2017. 12. 25.

+ Ft. Kovács Sándor temetése


Ft. Kovács Sándor kanonok, főesperes-plébános 2017. dec. 25-én este az örökkévalóságba költözött.
December 26-án délután 5 órakor felravatalozzák a Szent Mihály-templomban és az esti, 6 órától kezdődő szentmisét lelki üdvéért ajánlják fel.
Végakarata szerint a szentmise után elindítják koporsóját Székelyudvarhely felé, ahol nyugodni kívánt. Két este virrasztást tartanak szentmisével
 a Szent Miklós-templomban: december 27-én és 28-án, este 6 órai kezdettel.
A temetés pénteken, 11 órától kezdődik a Szent Miklós-templomban.
Ft. Kovács Sándor 1948. április 25-én született Székelykálon. A középiskolát Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Gimnáziumban, teológiai tanulmányait a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte (1966-1972),  Istenszolgája Márton Áron püspök szentelte pappá 1972. április 9-én. Segédlelkész volt Sepsiszentgyörgyön 1972-1976 között, majd Marosvásárhelyt 1976-1979. Első plébánosi állomása Csíkszentgyörgyön volt 1979-től 1984-ig, innen Székelyudvarhelyre került, ahol 1987-2007-ig  főesperes. 2007-ben a kolozsvári Szent Mihály plébánia vezetője és kolozs-dobokai főesperes. 2000-től tb. kanonok. A Főegyházmegyei Gazdasági Tanács tagja.
Legutóbb Kolozsváron a Szent Mihály-templom restaurálásán fáradozott. A kulturális miniszter szeptember 29-én  jóváhagyta a felújítási tervet, a finanszírozási szerződést pedig október 4-én írta alá Kovács Sándor főesperes, plébános. A pályázat megvalósítási ideje a szerződés aláírásától számítva 48 hónap. 
A munkálatokat többek között az Észak-nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség révén, vissza nem térítendő európai alapból fedezik.
Kovács Sándor a leglényegesebb feladatnak a konzerválást; főleg a templom struktúráját érintő beavatkozásokat tekintette. 
Áldozatos munkáját köszönjük és imádkozunk érte.

Az örök világosság fényeskedjék neki!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése