2017. 12. 22.

Karácsony - Tamás József püspökSokunk kedves, élmény-teli ünnepe a karácsony. Elvarázsol a szenteste békéje, az ünnepi asztal ízei és illatai, a karácsonyfa, az alatta levő ajándék, a sok szép karácsonyi ének és zene.
Kérdés azonban, hogy a díszletek mögött észrevesszük-e a lényeget? Mert a karácsonyban is minden azért van, hogy a lényegre irányítása figyelmünket.

Ez lenne a fontos, meglátni a jászolba fektetett, pólyába takart kisgyermekben az Isten Fiát, aki érettünk jött a földre.
Fontos azért, mert Ő tisztítja meg igazán a látásunkat, Ő oszlatja el sötétségünket, hogy meg tudjuk különböztetni a lényegest a lényegtelentől, a jót a rossztól, az igazság lelkét a hamisság szellemétől.
Ha ma körültekintünk a világban, láthatjuk, hogy mennyire szükségünk van azokra az igazságokra, amelyek a betlehemi gyermek születésével jelentek meg a világban. Csak az ő világossága leplezi le a sötétséget, amelynek cselekedetei azok az égbekiáltó bűnök, amik ránehezednek világunk mindennapjára. Csak a benne nyert élet teszi lehetővé, hogy ne a halál kultúráját mozdítsuk elő, akár a természet kirablásával, akár az emberi élet pusztításával a megfogamzott élet elvetésével, alkohollal, kábítószerrel. Csak az ő igazsága leplezi le azt az álnokságot, hamisságot, képmutatást, amellyel telve a világ, s amely korrupttá tette a társadalmat.
Akik befogadták, hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek, hogy benne Istennel kiengesztelődjenek, barátságban éljenek. Ahol nem fogadják be, ott sötétség van, halál van, hamisság van.
Az embernek – éljen bármikor, alapvetően ugyanaz a kísértése, mint ami az első embernek volt: az, hogy elég önmagának, és az eszközök, amelyek rendelkezésére állnak, elegendők ahhoz, hogy problémáit megoldja. Ez a kísértés a mai embert nagyon sújtja, hisz félelmetes lehetőségei vannak, köszönhetően a fejlett tudományának. Ugyanakkor egyre fenyegetőbben tapasztaljuk, hogy ezek az eszközök Krisztus igazságai nélkül komolyan veszélyeztetik életünket, benne emberi méltóságukat. 
Sem egyéni, sem társadalmi, sem természetkörnyezeti problémáit nem lehet megoldani a világon túl mutató hit nélkül.
Karácsony üzenete: csak Istennel van esélyünk, s a vele való közösségünk záloga annak, hogy békénk és boldogságunk legyen a földön.
Ne engedjük, hogy karácsony díszletei elnyomják a lényegét. Legyen igazi karácsonyunk, igazi találkozásunk vele, mint a pásztoroknak és a napkeleti bölcseknek. Ilyen karácsonyt kívánok nagy szeretettel minden embertestvéremnek. 

                                                                       Tamás József

                             püspök


                                            

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése