2019. 02. 17.

Tudomásukra: 2019. február 17.


1. Ma a templomi gyűjtést a leégett sepsibükszádi plébánia újraépítésére adományozzuk. Köszönjük támogatásukat.
2. A plébániai hittanórákra várjuk a gyerekeket. Az órabeosztást az Apostolban megtalálják. A kommunista időben tiltották és féltek egyesek hittanra járatni gyermeküket, ma nem tiltják és nem élnek a lehetőséggel. Ezért számot kell adniuk, nem nekünk, hanem az Istennek!
3. Pénteken az elsőáldozásra készülők hittanórája du. 3 és 4 órától. A bérmálkozók felkészítője este 7 órakor kezdődik.
4. Keresztelői felkészítő pénteken 17 órakor.
5. Szombaton 10 órakor ministránsképző.
6. Krisztus világa 2019. februári száma kapható. Figyelmükbe ajánljuk: Boldogabb gyermek cikket. Bagdy Emőke, Hogyan lehetnénk boldogabbak című könyvében írja: “ A mély öröm, a boldogság átélésének kétségbevonhatatlan bizonyossága mindig emberi kapcsolatokba ágyazódik, azokból ered és azok által képes fennmaradni.” Rögvest bizonyítja ezt az állítást a személyes tapasztalat. Keressük csak meg magunk, mikor mertük azt mondani, hogy most boldog vagyok?” A különféle boldogságkutatók egyik alapelemének, a gyermek reziliencia, vagyis a pszichés ellenállóképesség megerősítéséről, fejlesztéséről olvashatunk a 10-11. oldalon.
7. Híveink adójuk 2%-ával támogathatják Plébániánkat az Egyházközségi Apostol kiadásában, valamint a Krisztus Világa havilap kiadását, ha a Salus Communis Egyesületnek ajánlják fel a 2%-ot. Űrlapok a sekrestyében, a kegytárgyasnál és a plébánián kaphatók.
8. Figyelmükbe ajánljuk “Ady tévedései és igazságai” – ifj. Tompó László könyvét, melynek bemutatóját ma du. 4 órakor a Sapientia egyetemen tartják. A könyv a költő halálának századik évfordulójára jelent meg az Ős-Kép kiadónál Budapesten. Aki a nemzetét szereti, azoknak nagyon ajánljuk, ahogyan Raffay Ernő és neje ajánlja: “mert megvilágosította az Ady-értékelésének az Ady-kultusz által eddig tudatosan homályban hagyott területeit.” Ára 30 lej. Dedikálja a szerző.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése