2013. 10. 11.

A modern ember nagy hibája


Ben Hur a leprások barlangjánál

A ragályos betegségek ellen úgy védekeztek az ókorban és a középkorban, hogy a beteg embereket rituálisan elkülönítették, vagy egészen kizárták a társadalomból. Korunkban a lepránál is súlyosabb betegség terjed, amiről alig esik szó, mert e bajban szenvedők sem akarják beismerni, tudomásul venni. Erről később. Elizeus próféta idejében a szíriai hadsereg parancsnoka, Naamán leprás lett. A cselédlány, akit egykor Izraelből raboltak el, így szól gazdájához: „Ha uram a prófétához fordulna Szamariában, biztosan megszabadítaná leprájától.” 
Szent Damján (1840-1889)
A beteg parancsnok fontosnak tartotta az információt és nemsokára királya ajánló levelével megjelent Izrael királyánál. A levél átvételekor Izrael királya felháborodott: „Hát Isten vagyok én, hogy halált vagy életet tudjak osztogatni? … Világosan láthatjátok, csak ürügyet keres, hogy belém köthessen.” Amikor Elizeus meghallotta, hogy a király megszaggatta ruháját, elküldött hozzá, s ezt üzente neki: Miért szaggattad meg ruhádat? Küldd el hozzám, aztán megtudja, hogy van próféta, Izraelben.” Naamán ezután elment kocsistul Elizeus házának ajtaja elé. A próféta egyszerűen kiüzent neki: „Menj, fürödj meg hétszer a Jordánban, és fölépül a tested”. Az üzenet hallatán Naamán kárpált, majd szolgái unszolására az üzenetet mégis teljesítette. Az engedelmesség nyomán meggyógyult. A tanulság, hogy a „beteg ember” ha hisz Istenben, meggyógyul. Az üdvösség tehát közösséget teremtő, mindenkinek szóló isteni ajándék (2Kir 5, 1-8, 15). Jézus útban Jeruzsálem felé meghallgatja a tíz leprás kérését és teljesíti minden érdemük nélkül, mert hittek benne. A tíz ember jellé vált, de a törvényt hangoztató zsidó papság a csoda láttán sem ismerte fel Jézusban a Messiást. A gyógyulás, az üdvösség tehát nem érdem, hanem Isten ingyenes adománya a hívő embernek (Lk 17, 11-19). A meggyógyult szamaritánus a maga „eretnek” hitéből eljut a Jézusban való hitre, a gyógyulás által a hálaadásra, csatlakozásra. A bűnöséletű távol áll Jézustól, ha hisz Jézusban és bűnbánatot tart, üdvözül. Az üdvösség Krisztus ajándéka, nem jár ki senkinek sem. Éppen ezért, ha valaki megigazult, legyen hálás az Úr iránt. Az üdvösség nincs se néphez, se helyhez kötve, ezért lehet hirdetni (2 Tim 2, 8-13), s az egyházban a kiengesztelődés szolgálatát gyakorolni. 

A lélek leprája a bűn, ami megfoszt méltóságunktól, szolgává és beteggé tesz, kiöli az élet- és munkakedvet, zátonyra viszi családi és közösségi kapcsolatainkat. A modern ember hibája, hogy a bűnt és következményeit nem látja be. Isten mégis megtérésre hív, mert szeret minket. Ezért kérjük: „Jézus, könyörülj rajtunk!”   

„Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.”  Lk 17,19.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése