2013. 10. 25.

Zarándokolunk

A zarándok a szenthelyek felé tart, miközben megtapasztalja Isten jelenlétét, bensőleg átalakul, jobbá lesz. A zarándoklat egy célért, az ember jobbá levéséért, egy nép felemelkedéséért történik. Ma a Székelyek Nagy Menetelésére kerül sor Kököstől Bereckig: emberi jogainkért, mert a bukaresti fejekben az van, hogyan lehetne a magyarságot eliminálni. Ők is keresztények, ezért értük is zarándokolunk. A Székely Nemzeti Tanács gyülekezési pontokat jelölt ki. A csíkszékiek egy része Uzonba megy, a vonattal menők Kökösben a Brassó és környékéről érkezőkkel találkoznak. A szervezők 10 órában jelölték meg az érkezési időt. A megmozdulás 11 órakor istentisztelettel kezdődik, maga a menetelés pedig a déli harangszóval. A menetoszlopok a Kököstől Bereck fele haladó jobb sávon vonulnak, függetlenül attól, hogy merrefelé tartanak. A megjelölt gyülekezési pontok mindegyikéből két-két menetoszlop indul a szomszédos gyülekezési pont irányába. Amikor a menetoszlopok találkoznak, megállnak, a köztük levő szervező telefonon jelzi a központi alkalmi stúdiónak a találkozás tényét, ezt a rádió is bemondja. Be kell várni az utolsó két menetoszlop találkozását, ekkor hangzik el a rendezvény üzenetét megfogalmazó kiáltvány, majd ezt követően a magyar és a székely himnusz. A számítások szerint a menetelés 15 óra körül zárul. A szervezők továbbra is az URH-sávval rendelkező táskarádiókat javasolják a felszólalások, illetve a műsor egészének meghallgatására. Ezeket a készülékeket viszont csak az istentiszteletek után kapcsolják be, állítsák az egyes gyülekezési pontokban is kihirdetett frekvenciákra, és tegyék hallhatóvá a műsort az előttük, illetve mögöttük haladók számára is. A frekvenciák a következők Sepsi Rádió: 98,5 FM; Sláger Rádió: 105,9 FM; Friss FM: 88,7 FM; Siculus Rádió: 95 FM; Profi Rádió: 94 FM.
Nekünk a szellem és az akarat erejével, demokratikus úton kell küzdenünk jogainkért, az autonómiáért és Isten meg fogja áldani a mi szabadságharcunkat, mert az Úr igaz bíró és nem késlekedik (Sir 35,15b–17. 20–22a). Megigazulttá tesz, mint a vámost, mihelyt őszintén beismerjük vétkeinket, s ezzel a lépéssel elindít az életszentség útján (Lk 18,9–14). Az alázatos embert Isten emeli föl (2Tim 4,6–8. 16–18), hogy a jó harcot megharcolja, a pályát végig fussa, a hitet megtartsa. Zarándokúton imádkozunk, mert Vulpes pilum mutat, non mores – A róka szőrét megváltoztatja, de nem a természetét (Suetonius), s önmagunktól nem tudunk jobbá lenni. Erre Krisztus képesít. - És kié lesz a végső győzelem? „Az Úr mellém állt és erőt öntött belém.” 2 Tim 4,17. Darvas-Kozma József

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése