2016. 07. 07.

Krisztus világa, 2016. július-augusztus - SzemleA Kedves Olvasó összevont lapszámot tart a kezében, melynek színes gondolatai között helyben is barangolhat, és ha üdülésre is futja idejéből, akkor is augusztus 20. megállj-t parancsol.  Nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója, Szent István király főünnepén az ő nagysága előtt tisztelgünk és elgondolkozunk történelmünket meghatározó szerepéről. … Példaképekre mindig szükség van, ha jellemes emberek és jó keresztények akarunk maradni. A történelem vastörvénye, hogy a diaszpóra-létbe, nemzeti széttagoltságba taszított népnek legfontosabb kötelessége az apák hitének megőrzése és továbbadása – olvassuk a vezércikkben.
Székelyföldi Szentkapu – Bakó Mária Hajnalka gondolatait osztja meg a Szentév kapcsán, különösen az Irgalmasság Szentéve csíksomlyói megnyitóján elhangzott Izaiás-i rész, amit maga Jézus is felolvasott a názáreti zsinagógában: „Az Úr lelke van rajtam...” – és irányt mutat nekünk, főleg amikor átlépjük a Szentkaput.  (3. oldal)
Non recuso laborem – Jakubinyi György érsek gondolatai, amit a csíkszeredai Márton Áron szoborkompozíció megáldásakor mondott. A nagy püspök jelmondatát idézte és először Áron püspök munkásságáról szólt, majd rátért a “labor” szó második jelentésére: a szenvedésre. A kettős bemutatást érsek atya: “Non recuso laborem: a munkát és a szenvedést, II. Szent János Pál pápa táviratával zárta le. (4-5. oldal) 
Játékos ismerkedés szentekkel – Vitos Antal az első székely boldog életével, majd az angolok megtérítésével, Szent Kerény püspökkel és a rabkiváltó szerzetesrenddel kapcsolatos kérdésein törhetjük a fejünket. (5. oldal)
Emlékezők Márton Áronról   Toldi Éva veszprémi újságíró a Márton Áron-jubileumok alkalmából készített írásában, Keresztes Sándor egykori vatikáni nagykövet Illyés Gyulának Márton Áronnal való találkozását, kapcsolatát idézi, továbbá Jakubinyi György érsek visszaemlékezését a szent püspöknél tett utolsó találkozásról és haláláról. Berszán Lajos atya visszaemlékezésével zárul az írás, melyben a kisdiák és püspök, majd a kispap emlékei elevenednek meg. (6-7. oldal)
Menj, tégy te is hasonlóképpen… – Kalányos Ottó kispap elmélkedése az irgalmas szamaritánusról, míg Mike Ervin kispap Szent István király, Magyarország fővédőszentje  életét állítja példaképül. Az elidőzés művészet – Matthias Mühl írását Bács Béla János fordította azért, hogy akiknek nincs elegendő idejük, mégis elegendő időt nyerhessenek. (8-9. oldal)
Édes anyaföldem Benedek Elek, Elek apó csodálatos leírása a székely falu hétköznapi életéről.  (10-11. oldal)
Hungarikum Makói vöröshagyma, valamint Kalocsai és szegedi fűszerpaprika eredetét ismerhetjük meg a sokszínű konyhai alapanyaggá válásig, és hogyan alakította át a magyar konyhát. Szent-Györgyi Albert Nobel-díja és a szegedi fűszerpaprika egyik a másikát tette világhírűvé - állapítja meg Sárközi Sándor atya összeállításában. (12-13. oldal)
Psallite – Ének- és Zenecsoport 1995-ös alakulásától napjainkig, ez a csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánián alakult ifi csoport kibontakozását, életét ismerteti Szabó István. (14. oldal)
Egy vidám hétvége kapcsán – Ferencz Gabriella és Sárközi Sándor piarista atya ecsetelik a Csángó Továbbtanulók Közössége találkozóit. Itt azok a moldvai és gyimesi diákok élnek, akik Csíkszeredában magyar középiskolákban tanulnak. Heti 3-4 alkalommal piarista jelenlét van a CSTK-ban, ahol nemcsak tanulnak, de okosan szórakoznak is. (15. oldal)
Csupa ifi program ajánló a Keresztirány táborról, Karakkó IVT 2016-ról, az idei CSIT Erdélyi Krakkó, 2016. augusztus 16-20. (16. oldal)
Gyerekoldal A juhász legény három szeretője népmese, és a gyermekeknek szóló feladatok,  Katóca munkája. (17. oldal) Derűs oldalon rabbi és focis viccek (18. oldal), Keresztrejtvény és megfejtőink névsora. A lap Kiss Jenő, Márton Áron című versével zárul.KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése