2016. 07. 12.

Márton Áron 1944 - Archívum




Márton Áron püspök szentelte fel az új papokat
„Márton Áron római katolikus püspök, Áldozó csütörtökön Kolozsváron szentelte fel az ez évben kibocsátott új papokat, akiket március 26-án szentelt szerpapokká. Az ünnepélyes szentmise keretében pappá szentelte Csutak László, László Sándor és Szitár Ferenc végzett teológiai hallgatókat.
Szentmise, után Márton Áron püspök a szószékről beszédet intézett az új papokhoz és az egész papsághoz.
Beszédében különös hangsúllyal emelte ki a papságnak azt a feladatát, hogy az örök igazságoknak rendíthetetlen hirdetője legyen. Az örök igazságok hirdetésit kívánják a
papságtól a mai idők, amelyek tele vannak az örök igazságok megtagadásával — mondotta a főpásztor. A kereszténységet céljaik és szándékaik megvalósítására használják fel jelszavaknak ma egyesek és nagy tévedéseiknél még a tudományosság jelzőjét is igénylik.
Ezt kívánja a papságtól az ifjúság, amely a nagy világégésben kutatva néz olyan magatartás, olyan igazság után, amelynek állandósága is van.
Ezt kívánja a nép, amely pénz- és véradójából emel falat napjainkban is az ország keleti részén az ország védelmében Az örök igazságot kívánja a nép, amelynek időtlen tradíciói vannak. Mindezek azt kívánják a papságtól, hogy hirdetője legyen a testvéri gondolatnak, hogy hirdesse a közös Atyától való származásunk legfőbb keresztény tételét.
A püspök ezután emlékezetébe idézte az újonnan felszentelt papoknak a szerpappá szentelés alkalmával elmondott figyelmeztetését, hogy talán a mártírságra avatta fel őket. Az örök igazságok melletti harc közelebb került hozzánk és emellett állnunk legszentebb kötelességünk.  Elküldelek benneteket a nép közé, hogy ott a vakoknak szeme, a bénáknak keze-lába, az árváknak, elhagyatottaknak, szerencsétlenség áldozatainak atyja legyetek — fejezte be magas szárnyalású szentbeszédét a püspök.”

Csíki Lapok 22. szám, (1944. május 28.) 3 oldal


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése