2016. 07. 03.

Tűzbehozó játékAz emberi szolidaritás, a béke utáni vágy, a szociális igazságosság, a munka értékelése, a világ teljesebb megismerése mind elősegíti azt, hogy a jó szándékú emberek szívében Isten országa kibontakozzék még akkor is, ha a társadalom nem emlegeti Istent. 
Ez a folyamat olyan, mint az Európai bajnokságon részt vett magyar csapat lelkes és eredményes játéka. A sikertelenségek, a gazdasági megpróbáltatások és külső támadások évei után, nemzetünk végre magára talált. Mégpedig a labdarúgók összjátéka és elkötelezettsége ébresztette fel ’csipkerózsika’ álmából. Becsülettel állták a sarat, s példás összjátékukkal nemzetet lelkesítettek, neveltek. Így van ez az egyetemes emberi törekvésekkel is, amelyeknek az igazságosság, a jóság és a harmónia az alapja, tulajdonképpen az Isten ország érését segítik elő a világban. Mi ehhez csak a jövőt intéző Istenbe vetett hitet tesszük hozzá, hogy érteni s megértetni tudjunk. 
Isten a hit tisztaságát és a remény felújítását kívánja népétől (Iz 66,10-14c). A babiloni fogságból visszatért nép az újjáépítésben elfáradt, a belső megújulás is nehézkes. Isten ekkor prófétája által vigasztalja őket, hisz szülői szeretettel tekint rájuk, messiási ajándékokat ígér, melynek minden nép részese lesz. Mi hisszük, hogy Jézusban elérkezett hozzánk a messiási béke (Lk 10, 1-12. 17-20). A kegyelem, és az üdvösség a világ minden népének szól. Ezt jelzi a 72 tanítvány kiválasztása és szétküldése. A 72-es szám (Ter 10) a föld összes népeit jelenti, ugyanakkor egyetemes szám is, vagyis minden hívő küldetésére utal: „Az aratni való sok, de a munkás kevés.” 
A feladat veszélyekkel is jár: „Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.” Ha megmaradnak szegény közelinek, önzetlenek, szerények és határozott fellépésűnek, akkor a lelkek üdvösségének útját semmiféle akadály nem állja el. „Gyógyítsátok meg a betegeket, és hirdessétek: elérkezett hozzátok az Isten országa!” 
Jézus feltámadása után, még látványosabb az eredmény. Krisztus győzelmének hatásait az Egyház üdvözítő munkája által valósítja meg. Jézus azt akarja, hogy ebben az üdvözítő akaratban mi is részt vegyünk, és társai legyünk testvéreink üdvösségének. Így van ez az élet továbbadásával is. Isten akarja, hogy emberek szülessenek, de ezt a legnagyobb ügyet férfira és nőre bízza. Így a személyek közreműködése által teremtő közösség alakul ki. Isten a hivatások ügyét is megosztja velünk, hogy a lelkek újjászületésben is Vele közreműködjünk. 
A hivatás célja, hogy odaadó munkások legyünk. Ebben segít a kegyelem, hogy minden munkánk az Úr aratásának részese legyen. A velünk élő emberekkel két dolgot kell megsejtetnünk: először, hogy a hit és szeretet által a keresztségben új teremtmények vagyunk (Gal 6,14-18); másodszor ha Krisztussal együttműködünk, nevünk be lesz írva az élet könyvében.

„Elérkezett hozzátok az Isten országa!” Lk 10,9.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése