2016. 12. 24.

Hirdetés: 2016. december 24.1. Ma karácsony este ½6, ½8 és ½11 órakor a gyermekek karácsonyi műsorával kezdjük a szentmiséket. A ½6 órakor kezdődő karácsonyi betlehemest a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola III. osztályos tanulói adják elő, a ½8 és ½11 órakor kezdődő pásztorjátékot pedig a ministráns, hittanos gyermekek. A gyermekek műsorát követően kezdjük a szentmisét.
2. Betlehemünk megtekinthető altemplomunk Boldog Rupert Mayer kápolnájában.
3. Karácsony első és másodnapján a szentmiséket vasárnapi beosztás szerint tartjuk, vagyis reggel 7, 8, ½10, 11, ¼13, délután 17 és 19 órakor a szokott sorrendben. Szécsenyben holnap 10 órakor ünnepi mise.
Kedden, Szent János napján reggel ½ 7 és 7 órakor, délelőtt 11 órakor este 6 órakor. Szerdán és Csütörtökön reggel ½7, 7 és este 6 órakor.
4. Pénteken Szentcsalád ünnepe. Szent misét végzünk reggel ½7, 7, délelőtt 11 órakor, du. 18 órás misét a családokért ajánljuk fel, erre szeretettel várjuk a 25., 50. éves vagy afölötti jubiláns házasokat.
5. Szentcsalád ünnepén a templomi gyűjtést a Főegyházmegyei Családpasztorációs Központ támogatására történik.
6. Szombaton az óévi hálaadást este a 6 órás szentmisén tartjuk.
7. Katolikus sajtó termékek, Krisztus világa decemberi száma, karácsonyi ajándék könyvek, kalendáriumok, falinaptárak kaphatók a kegytárgyasnál.
8. A házszentelést január 2-től 6-ig tartjuk a hagyományos beosztás szerint. A beosztást megtalálják az Egyházközségi Apostolban.
Szentmisének befejező éneke után a Millenniumi templom udvarán megénekeljük városunk lakóit a Mennyből az angyal énekkel.
Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünneplést kívánunk.
**
Megünnepeltük Urunk Jézus Krisztus születését. A egybegyűlt hívek testvéri közösségében felidéztük megváltó Istenünk szent titkát és meghallgattuk üzenetét. Hívő lélekkel, buzgó és zengő énekléssel hódoltunk előtte. Szentmisénk rövidesen véget ér. Mielőtt elbúcsúznánk megköszönjük püspök úr szolgálatát, ministránsaink, sekrestyésünk, karbantartónk és munkatársaink fáradozását. Híveink sokrétű áldozatát, akik komolyan készültek az advent folyamán a Karácsonyra.
Köszönjük a karácsonyi misztériumjátékot előadó hittanos-ministráns gyerekek buzgóságát, lelkes hozzáállását. Továbbá tisztelendő munkatársaimnak, a kántor uraknak, az énekkarnak, a Nőszövetség az Oltáregylet és a kedves hívek segítségét.
Befejezésül mindnyájuknak és szeretteiknek is kegyelemteljes szent Karácsonyt kívánunk!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése