2016. 12. 24.

Házszentelés beosztása a Szent Kereszt PlébániánHázszenteléskor nyilvánosan megvalljuk hitünket és Krisztus áldását kérjük a családra.
Vízkereszt napja, az Isten megtalálásának, az Úr kijelentésének napja, másként Három-királyok: Gáspár, Menyhért és Boldizsár napja, az Egyháznak egyik legősibb ünnepe.
A szentelés bizonyos ünnepélyességgel folyt le, hiszen a rendkívüli családi eseményeket nem számítva, évente legalább ekkor fölkereste a pap hajlékukban a híveit. A pap nemcsak a házat, hanem a benne lakókat is megszenteli, és Isten oltalmába ajánlja. A mester (kántor) a háromkirályok nevének kezdőbetűit kereszttel és évszámmal felírja az ajtóra vagy a ház szemöldökfájára.
A szobában az asztalt fehér abrosszal terítik le, ráteszik a család feszületét, amit az imádság végén a családtagok megcsókolnak. Így fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. Kezükben az égő gyertya a Krisztus elé járulást, a készenlétet jelenti.
„Vízkereszt napján – fejtegeti Bod Péter a XVIII. században – még mikor  keresztényekké lettek a magyarok, s elegyesen voltak a pogányokkal, úgy rendelték a magyar királyok, hogy a pap minden ember házához elmenjen a kereszttel és áldást mondjon.”
A házszentelés Magyarföldön egészen az Árpád-házi királyaink koráig nyúlik vissza.
Az áldás, mint házszentelés azon áldások, közé tartozik, amivel valami jót idézhetnek elő. A haldokló apa is adhat áldást fiának szóban vagy kézfeltétellel. Akit, vagy amit megáldanak az is áldás forrásává válik. Az Úr megbízása alapján a leviták adtak áldást a népre. Jézus is ezt tette megáldotta a gyermekeket, áldást mondott az utolsó vacsorán, majd tanítványait is abban részesítette mennybe-menetele előtt.
A házszenteléskor Jézus egyháza által viszonozza a napkeleti bölcsek, egyben a hívek látogatását. A közös imádság és áldás segítsen bennünket abban, hogy embertársainkat Istennek tetszően tudjuk szolgálni.
„Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus Krisztus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának”(Kol. 3, 17)
 A 2017. ÉVI HÁZSZENTELÉS BEOSZTÁSA

Január
               Utcák szerint2.
Hétfő
1.     Kossuth L. u. páros számú oldal.
2.     Kossuth L.  páratlan, Brassói út 5-7 szám.
3.     Nagy István u.
4.     Márton Áron u., O. Goga u.
5.     Gál Sándor u., Petőfi u., Tudor V. u., Miron Cristea u., Akarat u., Puskaporos u., Dr. Dénes László u., Mikó u., Bérc u.,
6.     Szabadság tér. 


3.
Kedd
1.      Nagyrét u.
2.      Temesvári sugárút Fogászattól (torony blokkok délután).
3.      Temesvári sugárút 53-as tömbházától (45 - 65-ig).
4.      Decemberi forradalom u. (torony blokkok délután).
5.      Nagyrét u. 18-24, Temesvári 53-57
6.      Szécseny


4.
Szerda

1.      Hargita u. páros tömbházak
2.      Hargita u. sorházak, garzonok, Búza, Levendula, Olt, Sas u., Remény u.
3.      Akác u., Gyár u., Baromtér u., Vadász u. 
4.      Mérleg u., Villanytelep u.
5.      Fűzfa u. 2. számtól
6.      Hargita u. páratlan tömbházak, Fűzfa 9, 11.


5.
Csütörtök

1.      Brassói út 9, Sadoveanu M. u., Bălcescu N. u. 
2.      Brassói út sorházak, Ifjúság u., Gólya u., Zöld Péter u., Gábor Áron u., Bolyai u., Hóvirág u.
3.      Testvériség páros
4.      Szász Endre u., Hősök u.
5.      Vártér, Testvériség u. páratlan, Mailáth G. K. tér, Körösi Cs. S. u.
6.      Piac u., Eminescu u.


6.
Péntek
Vízkereszt
1. Szív u. páros.
2. Szív u. páratlan.
3. Jégpálya u. páros.
4. Jégpálya u. páratlan.
5. Vörösmarty u., Fürdő u. bal oldalt a Tavasz utcáig és Tavasz u.
6. Fürdő u. jobb oldalt, majd a Tavasz u-tól, Hajnal u., Halász u.

1.      Csengettyüsök vagy hiradók beszéde:

D. a J. Kr.!
Tudjátok emberek, hogy jön a Szentkereszt,
Ki néktek üdvösségtek, eljön ma hozzátok.
Mi többet nem beszélünk csak egyet kérdünk:
Szabad-e a Szentkeresztnek hozzátok bejönni?

Ha a válasz: IGEN, akkor így folytatják:
(Ha nem tudják fogadni, akkor egyszerű köszönéssel távoznak, és a kapura krétával egy vonalat húznak, ami azt jelenti, hogy oda nem kell bemenni.)

Most Isten veletek áldott jó emberek,
Kik a Szentkeresztnek szállást engedtetek,
A mennyei béke maradjon veletek.
D. a J. Kr.!2.      A vidimuszok vagy ministránsok beköszöntője:

Vidimusz: Láttuk az Úr csillagát Napkelet felől, és eljöttünk imádni Őt!

Pap: Békesség e háznak.
Vidimusz: És a benne lakóknak.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése