2016. 12. 05.

A váratlanA nyár elején, Suenens (1904-1996) belga bíboros prímás egyik írását olvastam, amely váratlanul megérintett: „Mert a váratlan a Gondviselés szabálya. Ez a kiszámíthatatlan Isten ment meg minket és szabadít meg minden determinizmustól kijátszva a szociológusok borúlátó jóslatait. Ez a kiszámíthatatlan Isten szereti gyermekeit, az embereket. Ez reményem forrása.” Akkor egy kis papírra leírtam: „A váratlan a Gondviselés szabálya”, és az asztalomra tettem emlékeztetőnek, hogyha napirendemet „váratlan” kell alakítanom, akkor  abban a Gondviselést lássam.
Most, mikor a 2016-os év utolsó hónapja is elérkezett, mindegyre a „váratlan” bejelentések és kijelentések jutottak eszembe. Ilyenek például: Szent XXIII. János pápa váratlan bejelentése, hogy összehívja a II. vatikáni zsinatot, valamint a 33 napig uralkodó I. János Pál pápa váratlan halála, továbbá a lengyel pápa megválasztása, na meg XVI. Benedek pápa lemondása. Ferenc szentatyánk is a „váratlan” fordulatok produkálásában jeleskedik. Ilyen volt a rendkívüli szentév bejelentése is. Fontosnak tartom idézni a Szentatyát: „Kedves Testvéreim és Nővéreim, sokszor gondoltam arra, hogyan tudná az egyház hatékonyabbá tenni a küldetését az irgalmasság  tanújaként. Ez egy olyan út, mely a lelki megtéréssel kezdődik. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy meghirdetek egy rendkívüli jubileumot, amelynek középpontja az Isten irgalmassága. Az irgalmasságnak a szentéve lesz ez. Az Úr Szava fényénél kívánjuk azt megélni: „Legyetek irgalmasok, mint az Atya” (v.ö. Lk 6,36). Ez a Szentév 2015. december 8-ával, Szeplőtelen Fogantatás ünnepével veszi kezdetét és 2016. november 20-ával zárul, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Mindenség Királya ünnepén. Rábízom ennek a jubileumnak a megünneplését az Új Evangelizálás Pápai Tanácsára, azért, hogy keltse életre azt, mint az egyház útjának egy új szakaszát abban a küldetésében, hogy elvigye minden személynek az irgalmasság evangéliumát.”
A szentévet lezáró „Misericordia et misera” apostoli levelében a pápa kijelentette: „Nincs törvény, sem parancs, mely megakadályozhatná Istennek, hogy újra megölelhesse a fiát, aki visszatér hozzá és elismerve mindazt, amit hibázott, döntést hoz, hogy mindent újrakezd.” Az eltelt jubileumi évet úgy értékelte, hogy „abban bőségesen áradt Isten kegyelme. Mint egy heves és gyógyító szél, az Úr irgalma és jósága kiáradt az egész világra. Most tovább kell járni ezen az úton, a Léleknek engedelmeskedve, aki mindig új ösvényeket mutat, hogy azokon járva mindenkinek elvigyük az üdvözítő evangéliumot.” Végül Ferenc pápa a nehézségben lévő családok megsegítésére buzdít. Megalapítja a szegények világnapját és azt az évközi időszak 33. vasárnapjára helyezi, mely Krisztus Király ünnepe előtt az utolsó évközi vasárnap.

A „váratlanok” közé tartózik, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság Márton Áron Emlékévet hirdetett 2016-ra a szentéletű püspök születésének 120., püspökké szentelésének 77. évfordulója alkalmából. Jubileumi konferenciákat, rendhagyó történelemórákat, kiállításokat, rendezvényeket és a fiataloknak szóló vetélkedőket tartottunk. A Kárpát-medence magyarsága ezáltal mélyebben megismerhette az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában, a közösséget építő és védő püspököt. Az emlékév kiemelkedő fénypontjai közé tartozik a Márton Áron szoboregyüttes felavatása Csíkszeredában; ugyanitt a róla elnevezett Tehetséggondozó Központ felavatása; a nagy püspök exhumálása, felhozatala és kőkoporsóba helyezése a gyulafehérvári székesegyházban. A legfontosabb mégis az ő életpéldájának széleskörű megismertetése, ami kitörölhetetlen nyomot hagyott a jóérzésű lelkekben.

A „váratlanok” közé tartozik Ferenc pápa Svédországban tett látogatása, hogy október 31-én a Lutheránus Világszövetség elnökével és főtitkárával együtt vezesse az ökumenikus megemlékezést a reformáció 500. évfordulójáról. 
A tengeren túlról más hangú váratlan” megnyilatkozások is jöttek, a Sátán ajánlatai az amerikai elnök választás végső szavazása előtt. Így a sokak által feldicsért énekesnő személyében, aki felajánlotta, hogy hajlandó fajtalankodni a nyilvánosság előtt mindazokkal, akik az ő elnöknő-jelöltjére szavaznak. Hát, Trump győzelme váratlan” meglepetést hozott. De itthoni tájakon se nélkülözzük a sátáni megnyilatkozásokat. Ezért ébredjünk fel a fantáziálásból és a pártoskodásból. 
Szükségünk van a jók összetartására, melyet az Istengyermek biztosít azoknak, akik hittel kérik. 
Kívánom, hogy adventünk váratlan” útjain, azaz a Gondviselés útján találjunk el Őhozzá. 

Ima népünkért
Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.
Tekints reánk, válságos időket élő népedre  és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét és szolgáljuk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért. Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése