2017. 11. 24.

2018-ban bérmálkozóknak 1.Bérmálkozni akarunk
1.   Az életvágy korunkban soha nem látott méreteket öltött. Egyrészt a pénzvilág által gerjesztett fogyasztói szemlélet, másrészt az emberi haladás kínálta lehetőségek fokozzák. Istenünk azért oltotta belénk az élet (mindig többet akaró) szeretetét, hogy ez az örökké dinamikus életvágy utat és kifutást keressen és találjon a végtelenben, a Szentháromság egy Isten világában.
Az ember nem képes életének a célját önmaga megalkotni, de képes a célt felismerni és keresni. Személyes információnkat is nem magunktól, hanem kivülről, szüleinktől kaptuk. A magunk alkotta célok, sohasem vezetnek túl önmagunk korlátain, megrekednek az önzésben és az önmegváltónak vélt emberi okoskodásokban.
Nekünk, akik hiszünk Istenben és az ő Fiában, jobban kell szeretnünk az életet, mint bárki másnak, lobogjon bár benne az alkotásnak vagy az élvezésnek égig érő lángja.
2.   Hogyan szerethetem jól az életet, és hogyan lehet részem az elképzelhetetlenül teljes életben, az Isten szentháromságos életében? Hogyan érhetem el a keresztény nagykorúságot?
Ifjú barátom, ahhoz hogy Lélek szerint is nagykorúvá érjél, ne sajnáld magadtól a legjobb befektetést. Ehhez nem pénz, hanem másféle tőke szükséges. Azzal a tőkével te is rendelkezel, úgy hívjuk, hogy jóakarat, értelem és idő. Ha valaki vagy valami, számodra érték, tőle semmit sem sajnálsz. Lehet-e valami fontosabb ezen a világon, mint az élet, amely örök?
Egy kenyai néger mondta: „Ti európaiak, értékes órákat viseltek kezeteken, de soha sincs időtök semmire. Nekünk nincsenek drága, tetszetős óráink, de van időnk mindenre.” (Hitélet 1999, 12).
3.   Törekedj tehát megismerni Jézust, akiben Istenünk gazdagon megajándékozott minket a földön és a mennyben. Ha megismered Jézust és szeretetében magadat, akkor megtalálod életed célját: szeretni fogod Őt, tökéletesedsz hitedben, és boldog leszel.
4.   Ha magunkat mindennap átadjuk Jézusnak, ha szentségi módon gyakran találkozunk Vele, akkor Szentlelkével alakít, gazdagít és jó irányba tereli életünket. Tehát az élet meghatározója a Jézussal történő tudatos találkozás, mert lehetővé teszi a keresztény élet teljes élését. A szentségek vétele meg lépten-nyomon fokozza bennünk az életérzést, az életgazdagságot, mert Krisztusban minden a mienk, nemcsak a jelenvalók, hanem az eljövendők is. Csak Őáltala, Ővele és Őbenne találja meg életvágyunk kifutóját az örök Szeretet felé. A keresztény ember élete e szeretet vonzásában alakul igazzá, jóvá, harmonikussá és szentté.
Az irodalom és művészetek a maguk módján szintén sokat jelentenek az egyház élete számára. Egy műalkotás többet mondhat Istenről, mint sok elvont ismeret, világosabbá teheti az értelem számára az evangéliumi tanítást, és azt úgy képes bemutatni, mint ami hozzátartozik az élethez. A képek és irodalmunk gazdag tárházából választott versek tegyék élményé a krisztusi tanítást (vö. GS 62). E könyv mélyítse el benned Krisztus misztériumának ismeretét, és ebből igaz megtérés és Isten akaratával jobban megegyező élet születhessék. (CT 49).
Kívánom, hogy a Szentlélek adományait, amit a bérmálás szentsége ad, tudd mindig felismerni és használni. Ennek gazdagsága által légy boldog ember. Légy a világ számára Krisztus levele, amelyet az élő Isten Lelkével írtunk, nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira (2Kor 3,3).
           
Sajgó Szabolcs:


Legyen időd...

Legyen időd gondolkodni...
ez az erő eredete.
Legyen időd játszani...
ez az örök fiatalság titka.
Legyen időd olvasni...
ez a bölcsesség forrása.
Legyen időd imádkozni...
ez a legnagyobb erő a Földön.
Legyen időd szeretni, s hogy mások szerethessenek...
ez Isten adta kiváltság.
Legyen időd barátságosnak lenni...
ez az út a boldogság felé.
Legyen időd nevetni...
ez a lélek muzsikája.
Legyen időd adni...
túlságosan rövid a nap, ahhoz hogy önző legyél.
Legyen időd dolgozni...
ez a boldogulás ára.
Legyen időd cselekedni tiszta szeretetből...
ez a mennyország kulcsa.
Figyelj a Mára!
a Tegnap csak egy álom,
a Holnap csak egy látomás:
a helyesen megélt Ma tesz
boldog álommá minden Tegnapot,
és minden Holnapot reményteljes látomássá.

A bérmálkozó EMBERKE
csak négy betűből áll:
Érteni akarja az evangéliumot,
Öntudatossá akar válni,
Tanúságot akar tenni és
Áldássá akar lenni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése